Nature Wood Group Limited Thông báo chỉ một phần thực hiện quyền phân phối thừa của nhà bảo lãnh

MACAU, ngày 16 tháng 10 năm 2023 — Công ty TNHH Nhóm Gỗ Tự Nhiên (công ty hoặc Nhóm Gỗ Tự Nhiên) (Nasdaq: NWGL), một công ty lâm nghiệp dọc theo chuỗi giá trị toàn cầu tập trung vào hoạt động kinh doanh FSC, hôm nay thông báo rằng Prime Number Capital LLC, là người đại diện bán chứng khoán của IPO của Công ty, đã thực hiện phần quyền phát hành thêm 85.868 ADS với giá IPO là 9 USD/ADS. Nhờ đó, Công ty đã huy động được thêm 772.812 USD tiền gốc, ngoài số tiền IPO ban đầu khoảng 6,75 triệu USD trước khi trừ phí đại lý và chi phí đợt chào bán.

Prime Number Capital LLC đảm nhiệm vai trò người đại diện bán chứng khoán cho đợt IPO. Công ty luật Loeb & Loeb LLP là cố vấn pháp lý cho Công ty, và Công ty luật Hunter Taubman Fischer & Li LLC là cố vấn pháp lý cho người đại diện bán chứng khoán.

Một bản đăng ký theo Mẫu F-1 (File số 333-271425) liên quan đến IPO đã được nộp và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 theo giờ Đông bắc Mỹ bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông cáo báo chí này không phải là lời mời chào bán hoặc đề nghị mua các chứng khoán được mô tả ở đây, cũng như không có bán bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền nào mà việc mời chào, đề nghị hoặc bán như vậy sẽ trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền đó.

IPO chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch hình thành một phần của bản đăng ký hiệu lực. Bản sao cáo bạch liên quan đến IPO có thể được yêu cầu từ: Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, Thành phố New York, 10105, hoặc qua email tại info@pncps.com. Ngoài ra, bản sao cáo bạch liên quan đến IPO cũng có thể được tìm thấy trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Về Nhóm Gỗ Tự Nhiên

Nhóm Gỗ Tự Nhiên là một công ty lâm nghiệp dọc theo chuỗi giá trị toàn cầu tập trung vào hoạt động kinh doanh FSC, ngành công nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ. Hoạt động của Công ty bao gồm cả quản lý rừng và khai thác gỗ nguyên liệu ở phía thượng nguồn cũng như chế biến và phân phối gỗ ở phía hạ nguồn. Nhóm Gỗ Tự Nhiên cung cấp một loạt sản phẩm bao gồm gỗ nguyên liệu, ván lót sàn, sàn gỗ, gỗ xẻ, than củi tái chế, than củi tổng hợp, than củi làm bằng máy và dầu thiết yếu chủ yếu thông qua mạng lưới tiêu thụ tại Châu Âu, Nam Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.nature-wood.com.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố có thể được coi là “tuyên bố tương lai” theo “điều khoản miễn trừ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tương lai này có thể được nhận dạng bằng các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “mục tiêu”, “hãy”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không dựa trên các sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty, đều là tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn nội tại. Thông tin bổ sung về các rủi ro này được bao gồm trong các tài liệu của Công ty đăng ký với SEC. Toàn bộ thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

Để liên hệ với nhà đầu tư và báo chí, vui lòng liên hệ:

Bà Janice Wang, Đối tác Quản lý
Công ty TNHH Truyền thông Tài chính WFS
Điện thoại: +86 13811768599 +1 628 283 9214
Email: services@wealthfsllc.com