Medigene AG được Cấp Bằng Sáng Chế Châu Âu cho Protein Kích Hoạt Đồng Tín Hiệu PD1-41BB của Mình

Planegg/Martinsried, ngày 27 tháng 9 năm 2023. Medigene AG (Medigene, “Công ty”), một công ty nền tảng miễn dịch ung thư tập trung vào việc khám phá và phát triển các liệu pháp miễn dịch tế bào T cho các khối u rắn, hôm nay thông báo rằng Công ty đã được Cục Sáng chế Châu Âu cấp bằng sáng chế (EP3 433 269) bảo vệ công nghệ protein kích hoạt phối hợp PD1-41BB (CSP) của mình. PD1-41BB CSP của Medigene được phát triển bởi đối tác Helmholtz Munich và được Medigene cấp phép độc quyền.

“Chúng tôi rất vui mừng đã được cấp Bằng sáng chế Châu Âu cho PD1-41BB CSP của mình, một trong những công nghệ then chốt của Nền tảng Từ đầu đến cuối (E2E) của Medigene. Điều này bổ sung cho danh mục IP PD1-41BB của chúng tôi với các bằng sáng chế tương tự đã được cấp ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, và tăng cường danh mục bằng sáng chế của chúng tôi trên toàn thế giới,” ông Selwyn Ho, Giám đốc điều hành của Medigene AG cho biết. “Tại Medigene, chúng tôi cam kết tạo ra các liệu pháp tế bào T được cải tiến gen thụ thể tế bào T (TCR-T) hàng đầu trong lĩnh vực, có tính khác biệt về độ an toàn, hiệu quả và độ bền. Việc cấp bằng sáng chế Châu Âu này kết hợp với việc mở rộng giấy phép độc quyền của chúng tôi đối với PD1-41BB CSP để sử dụng trong tất cả các loại tế bào vượt ra ngoài các liệu pháp TCR-T xác nhận cách tiếp cận liên tục đổi mới của chúng tôi để giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng của bệnh nhân mắc khối u rắn.”

Medigene liên tục mở rộng và tăng cường danh mục bằng sáng chế của mình với các công nghệ mới và mở rộng các bằng sáng chế hiện có sang các khu vực tài phán bổ sung. Công ty duy trì hơn 20 gia đình bằng sáng chế khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm các ứng dụng bảo vệ các TCR (đặc hiệu, nhạy cảm và tiềm năng an toàn hơn) 3S cũng như các công nghệ bọc giáp và tăng cường của Nền tảng E2E. Các quan hệ đối tác với nhiều công ty bao gồm BioNTech, 2seventy bio và Hongsheng Sciences tiếp tục xác nhận các tài sản và công nghệ của nền tảng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ấn phẩm gần đây của Dolores J. Schendel, được xuất bản trên Frontiers in Oncology, phần Molecular and Cellular Oncology: Sự tiến hóa nhờ Đổi mới là Động lực Thúc đẩy Cải thiện các Liệu pháp TCR-T.

Về các tế bào TCR-T của Medigene

Các tế bào T nằm ở trung tâm của các phương pháp điều trị miễn dịch của Medigene. Các liệu pháp miễn dịch của Medigene giúp kích hoạt cơ chế phòng vệ của bản thân bệnh nhân và tận dụng các tế bào T trong cuộc chiến chống lại ung thư. Các liệu pháp của Medigene trang bị cho các tế bào T của bệnh nhân với các thụ thể tế bào T (TCR) đặc hiệu với khối u, tạo ra các tế bào T được sửa đổi TCR với khả năng phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các tế bào ung thư.

Phương pháp miễn dịch của Medigene được thiết kế để vượt qua sự dung nạp của bệnh nhân đối với các tế bào ung thư và ức chế miễn dịch do khối u gây ra. Bằng cách kích hoạt các tế bào T của bệnh nhân bên ngoài cơ thể, sửa đổi gen chúng với các TCR đặc hiệu với khối u và mở rộng các tế bào TCR-T được kích hoạt kết quả, bệnh nhân có thể nhanh chóng được cung cấp số lượng lớn các tế bào T đặc hiệu với khối u để chiến đấu với ung thư của họ.

Về protein kích hoạt phối hợp PD1-41BB của Medigene

Ức chế checkpoint thông qua con đường PD-1/PD-L1:

Các tế bào của các khối u rắn nhạy cảm với hoạt động tiêu diệt của các tế bào T được kích hoạt nhưng có thể thoát khỏi hoạt động diệt khối u này bằng cách sản xuất các phân tử ức chế được gọi là ‘protein checkpoint’, chẳng hạn như Ligand 1 Chương trình Tử vong (PD-L1), trên bề mặt của chúng. Khi điều này xảy ra, các tế bào T được kích hoạt biểu hiện PD-1, thụ thể tự nhiên cho PD-L1, bị vô hiệu hóa.

Con đường tín hiệu kích hoạt phối hợp 4-1BB (CD137):

Các phản ứng miễn dịch tế bào T hiệu quả đối với các kháng nguyên thường đòi hỏi cả kích thích kháng nguyên ban đầu thông qua thụ thể tế bào T (TCR) và các tín hiệu kích hoạt phối hợp. Các lĩnh vực truyền tín hiệu nội bào của protein 4-1BB cung cấp một con đường kích hoạt phối hợp và tăng cường phản ứng tế bào T đã được đặc trưng tốt.

Protein kích hoạt phối hợp chuyển đổi PD1-41BB của Medigene biến cơ chế tự vệ dự định của khối u chống lại chính khối u bằng cách thay thế lĩnh vực truyền tín hiệu ức chế của PD-1 bằng lĩnh vực truyền tín hiệu kích hoạt của 4-1BB. Do đó, thay vì vô hiệu hóa các tế bào T, protein chuyển đổi cung cấp tín hiệu kích hoạt cho các tế bào TCR-T. Các tế bào TCR-T được sửa đổi PD1-41BB phát triển mạnh mẽ trong sự hiện diện của các tế b