LIZHI Được Vinh Danh Là Một Trong 100 Công Ty Internet Hàng Đầu Trung Quốc Lần Thứ Năm Liên Tiếp

GUANGZHOU, Trung Quốc, ngày 26 tháng 10 năm 2023 — LIZHI INC. (“LIZHI” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: LIZI), một công ty xã hội và giải trí dựa trên âm thanh, một lần nữa đã được đặt tên là một trong “100 công ty Internet hàng đầu Trung Quốc” bởi Hiệp hội Internet Trung Quốc (“ISC”).

Danh sách hàng năm “100 công ty Internet hàng đầu Trung Quốc” đã được công bố trước đó ngày hôm nay tại hội nghị báo chí “Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn diện của doanh nghiệp Internet Trung Quốc năm 2023” và Diễn đàn Trăm Doanh nghiệp được Hiệp hội Internet Trung Quốc và Chính quyền thành phố Hạ Môn phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ năm liên tiếp LIZHI nhận được vinh dự này và được Hiệp hội Internet Trung Quốc cũng như ngành công nghiệp công nhận.

Kể từ năm 2013, ISC đã dành thời gian nghiên cứu chỉ số năng lực cạnh tranh toàn diện của các công ty Internet Trung Quốc và nhận được sự công nhận rộng rãi từ ngành công nghiệp, chính phủ và truyền thông. Danh sách “100 công ty Internet hàng đầu Trung Quốc” hàng năm đánh giá các công ty thông qua kiểm tra toàn diện, bao gồm nghiên cứu khảo sát, đo lường dữ liệu và đánh giá chuyên gia trên nhiều tiêu chí khác nhau. Quá trình đánh giá ngày càng phức tạp cho thấy cách các công ty Internet Trung Quốc phát triển theo năm và liên tục định hình hình ảnh ngành trên toàn cầu.

Trong năm năm qua, LIZHI đã tham gia sâu vào lĩnh vực âm thanh, liên tục đổi mới công nghệ âm thanh và đạt được những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AIGC), giọng nói được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, truyền thông thời gian thực dựa trên âm thanh và video (RTC) và tin nhắn tức thời (IM), v.v.

Với nghiên cứu và phát triển liên tục công nghệ cốt lõi độc quyền cũng như công nghệ mới và nổi lên trong ngành, LIZHI cam kết thúc đẩy trải nghiệm mạng xã hội tập trung vào giọng nói và giải trí tương tác dựa trên âm thanh, làm phong phú trải nghiệm người dùng và thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững của Công ty.

Về LIZHI INC.

LIZHI INC. đã tạo ra một hệ sinh thái xã hội dựa trên âm thanh toàn cầu. Công ty hướng tới thỏa mãn sở thích giải trí âm thanh và kết nối xã hội của người dùng thông qua danh mục sản phẩm. LIZHI hướng tới một hệ sinh thái âm thanh mà mọi người đều có thể kết nối và tương tác thông qua giọng nói.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa các tuyên bố dự đoán tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không dựa trên sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố dự đoán tương lai. Các tuyên bố dự đoán tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn nội tại, và một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự đoán tương lai nào. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự đoán tương lai có thể được xác định bằng các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “định hướng”, “dự định”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro, độ không chắc chắn hoặc yếu tố này được bao gồm trong các tài liệu đăng ký của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này, trừ khi yêu cầu theo luật pháp.

Đối với các câu hỏi từ nhà đầu tư và báo chí, xin vui lòng liên hệ:

LIZHI INC.
Bộ phận Quan hệ Đầu tư
Điện thoại: +86 (20) 8381-8791
Email: ir@lizhi.fm

Piacente Financial Communications
Jenny Cai
Điện thoại: +86 (10) 6508-0677
Email: Lizhi@tpg-ir.com

Ở Hoa Kỳ:

Piacente Financial Communications
Điện thoại: +1-212-481-2050
Email: Lizhi@tpg-ir.com