Lead Real Estate Co., Ltd công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Tokyo, Nhật Bản, ngày 26 tháng 9 năm 2023 – Lead Real Estate Co., Ltd (“Công ty”, Mã chứng khoán dự kiến trên sàn Nasdaq: LRE), một công ty phát triển bất động sản Nhật Bản đang phát triển các bất động sản dân cư cao cấp, bao gồm nhà đơn lập và căn hộ chung cư sang trọng, trải dài khắp Tokyo và tỉnh Kanagawa, hôm nay thông báo về việc xác định giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 1.143.000 Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADS) với giá chào bán công khai là 7,00 USD cho mỗi ADS, tổng cộng 8.001.000 USD tiền thu được trước khi trừ đi chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí chào bán. Mỗi ADS đại diện cho một cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền mua thêm tối đa 171.450 ADS trong vòng 45 ngày, tương đương 15% số ADS đã bán trong đợt chào bán này, chỉ nhằm phủ định rủi ro, nếu có, sau khi trừ đi chiết khấu dành cho nhà đầu tư. Dự kiến các ADS sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Global Market vào ngày mai, 27 tháng 9 năm 2023, dưới mã chứng khoán “LRE”. Dự kiến đợt chào bán sẽ đóng vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, phụ thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

EF Hutton, bộ phận của Benchmark Investments, LLC, và Boustead Securities, LLC đang đảm nhận vai trò là các nhà quản lý sách đặt chỗ chung cho đợt chào bán.

Đơn đăng ký chào bán F-1, đã sửa đổi (Số 333-266762) liên quan đến đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của đơn đăng ký có hiệu lực. Bản sao cuối cùng của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy, khi có sẵn, từ EF Hutton, bộ phận của Benchmark Investments, LLC, 590 Madison Avenue, Tầng 39, New York, NY 10022, Chú ý: Bộ phận Phát hành, hoặc qua email tại syndicate@efhuttongroup.com hoặc qua điện thoại theo số (212) 404-7002. Ngoài ra, bản sao cuối cùng của bản cáo bạch, khi có sẵn, liên quan đến đợt chào bán cũng có thể được lấy thông qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một phần của việc chào bán hay lôi kéo đầu tư vào các chứng khoán này, cũng như việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lôi kéo hay bán đó trái với luật chứng khoán của bang hay khu vực tài phán đó trước khi đăng ký hay đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hay khu vực tài phán đó.

Về Lead Real Estate Co., Ltd

Lead Real Estate Co., Ltd là một nhà phát triển bất động sản Nhật Bản chuyên về các bất động sản dân cư cao cấp, bao gồm nhà đơn lập và căn hộ chung cư, trải khắp Tokyo và tỉnh Kanagawa. Ngoài ra, Công ty còn vận hành các khách sạn ở Tokyo và cho thuê các căn hộ chung cư ở Nhật Bản và Dallas, Texas cho các khách hàng cá nhân.

Sứ mệnh của Công ty là phục vụ khách hàng bằng cách cung cấp những không gian sống thanh lịch, an toàn và sang trọng. Tầm nhìn của Công ty là áp dụng phương pháp Kaizen (cải tiến liên tục) để cải thiện hoạt động, và tận dụng vị thế nhà phát triển bất động sản dân cư cao cấp và những ngôi nhà sang trọng đoạt giải thưởng quốc gia được công nhận rộng rãi trên thị trường bất động sản cao cấp ở Tokyo và tỉnh Kanagawa để tạo ra một nền tảng giao dịch toàn cầu cho phép tiếp cận các căn hộ chung cư cao cấp của Nhật Bản cũng như các căn hộ chung cư nước ngoài, bao gồm ở Mỹ và Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại: https://www.lead-real.co.jp/en/.

Những tuyên bố hướng tới tương lai
Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này về các kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào về các vấn đề không phải sự kiện lịch sử, có thể cấu thành “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến các ngày giao dịch và đóng cửa dự kiến. Các từ “dự đoán”, “tin tưởng”, “tiếp tục”, “có thể”, “ước tính”, “kỳ vọng”, “dự định”, “có thể”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “dự báo”, “nên”, “mục tiêu”, “sẽ”, “sẽ” và các biểu hiện tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các từ xác định này. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các chỉ dẫn của các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy do nhiều yếu tố quan trọng khác nhau, bao gồm: các bất định liên quan đến điều kiện thị trường và việc hoàn thành đợt chào bán công khai theo các điều khoản hay thời điểm dự kiến, và các yếu tố khác được thảo luận trong phần “Các yếu tố rủi ro” của bản cáo bạch sơ bộ được nộp lên SEC. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra trong thông cáo báo chí này chỉ có giá trị tính đến ngày ra thông cáo, và Lead Real Estate Co., Ltd đặc biệt từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các lý do khác.

Thông tin liên hệ:
Đối với Truyền thông và Quan hệ Nhà đầu tư:
Daisuke Takahashi
Giám đốc Tài chính
Lead Real Estate Co., Ltd
d-takahashi@lead-real.co.jp
+81 03-5784-5127

Skyline Corporate Communications Group, LLC
Scott Powell, Chủ tịch
One Rockefeller Plaza, Tầng 11
New York, NY 10020
Văn phòng: (646) 893-5835
Email: