Lãi suất TPBank mới nhất tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 3/2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 3/2020

Nguồn: TPBank

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, trả lãi cuối kì, lãi suất dao động từ 0,8% đến 7,5%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1, 2 và 3 tuần được huy động với cùng mức lãi suất 0,8%/năm. Kì hạn 1, 2 và 3 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 4,75%, 4,85% và 4,95%/năm..

Tiền gửi kì hạn 6 tháng được huy động với mức lãi suất là 6,4%/năm; 9 tháng là 6,9%/năm; 18 tháng và 36 tháng là 7,5%/năm; trong khi kì hạn 364 ngày đang được hưởng mức lãi suất 7%/năm.

Lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 3/2020

Nguồn: TPBank

Lãi suất áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì dao động trong khoảng từ 1% đến 6,5%/năm.

Trong đó, các kì hạn 1, 2 và 3 tuần đang được áp dụng cùng mức lãi suất 0,8%/năm; kì hạn 1 tháng là 4,4%/năm, 2 tháng là 4,6%/năm, 3 tháng là 4,7%/năm, 6 tháng là 5,3%/năm và 9 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn 364 ngày được huy động với mức lãi suất là 6%/năm. Trong khi, kì hạn 18 tháng và 24 tháng có mức lãi suất lần lượt là 6,05%/năm và 6,15%/năm.

Mức lãi suất cao nhất được TPBank áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp là 6,5%/năm dành cho kì hạn 36 tháng.

Sản phẩm LiveBank

Lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên sẽ cao hơn sản phẩm tiết kiệm thông thường từ 0,2 đến 0,35 điểm %. Trong đó, lãi suất cao nhất là 7,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi tại các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Theo Thu Thủy/TBCK