Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 3/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Biểu lãi suất Tiết kiệm Phát lộc Thịnh Vượng tháng 3/2020

Nguồn: VPBank

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 3/2020

Tại hình thức gửi thông thường, mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là 7,6%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 18 tháng trở lên với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên đối với hình thức tiết kiệm tại quầy và 7,7% với kì hạn tương tự với hình thức gửi online.

Lãi suất tiền gửi tại VPBank ngoài kì hạn còn phụ thuộc vào số tiền gửi với 5 mức sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ dồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 – 2 tháng dao động trong khoảng từ 4,5% – 4,8%/năm; kì hạn 3- 5 tháng là 4,6% – 4,9%/năm; kì hạn 7 – 8 tháng là 6,8% – 7,1%/năm;…kì hạn 12 – 13 tháng là 6,95% – 7,15%/năm; kì hạn 18 – 36 tháng là 7,2% – 7,6%/năm.

Nguồn: VPBank

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, người gửi tiền sẽ nhận được lãi suất cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất tiền gửi tại quầy.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng là từ 4,6% – 4,9%/năm; kì hạn 3 – 5 tháng từ 4,7%-5%/năm; kì hạn 6 tháng từ 7,1% – 7,5%/năm; kì hạn 9 tháng từ 6,9% – 7,2%/năm; kì hạn 1 năm từ 7,05% đến 7,25%/năm;…

Nguồn: VPBank

Theo Hoàng Quyên/TBCK