Lãi suất ngân hàng SHB tháng 3/2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Lãi suất ngân hàng SHB dành cho khách hàng cá nhân

Nguồn: SHB

Cụ thể, lãi suất huy động áp dụng cho kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được áp dụng mức lãi suất lần lượt 0,6%/năm, 0,7%/năm và 0,8%/năm. Tiền gửi kì hạn từ 1 đến 5 tháng được hưởng lãi suất lần lượt 4,6%/năm, 4,7%/năm, 4,8%/năm, 4,9%/năm và 5%/năm.

Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên mức lãi suất ngân hàng SHB áp dụng được phân biệt rõ ra theo số tiền gửi (dưới 2 tỉ đồng và từ 2 tỉ đồng trở lên).

Theo đó, đối với các khoản tiền gửi dưới 2 tỉ đồng, kì hạn 6, 7 và 8 tháng đang được nhận mức lãi suất 6,8%/năm; kì hạn 9, 10 và 11 tháng là 6,9%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 12 tháng được huy động với mức lãi suất dao động 7,0%/năm; kì hạn 13 tháng là 7,1 %/năm; kì hạn 18 tháng và 24 tháng là 7,3%/năm. Các kì hạn từ 36 tháng trở lên đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 7,4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi từ 2 tỉ đồng trở lên, mức lãi suất áp dụng tại tất cả các kì hạn từ 6 tháng trở lên sẽ cao hơn 0,1 điểm % so với các khoản tiền gửi dưới 2 tỉ đồng. Trong đó, các kì hạn gửi từ 36 tháng trở lên được áp dụng lãi suất cao nhất lên tới 7,5%/năm.

Với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, SHB đang huy động với lãi suất 0,2%/năm, giảm mạnh so với mức 0,5%/năm của các tháng trước .

Lãi suất ngân hàng SHB dành cho khách hàng tổ chức

Nguồn: SHB

Đối với khách hàng tổ chức, SHB áp dụng các mức lãi suất dao động từ 0,8 đến 7,1%/năm, không phân bậc lãi suất theo số tiền gửi.

Theo đó, các kì hạn dưới 6 tháng được huy động với lãi suất tương tự khách hàng cá nhân. Với các kì hạn từ 6 tháng trở lên, mức lãi suất áp dụng sẽ thấp hơn từ 0,3 đến 0,6%/năm. Trong đó, lãi suất cao nhất mà SHB dành cho tiền gửi của tổ chức là 7,1%/năm, áp dụng đối với kì hạn 36 tháng.

Theo Hoàng Hà/TBCK