Lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 3/2020

Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 3/2020

Nguồn: OCB

Cụ thể, các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện được hưởng mức lãi suất là 0,8%/năm. Đối với các kì hạn dưới 6 tháng, mức lãi suất khách hàng nhận được là 5%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Khi khách hàng gửi tiền từ 6 tháng trở lên, mức lãi suất được áp dụng sẽ cao hơn hẳn. Theo đó, lãi suất niêm yết cho tiền gửi kì hạn 6, 7 và 8 tháng là 7,2%/năm. Trong khi đó, các kì hạn từ 9 – 11 tháng mức lãi suất sẽ là 7,3%/năm.

Đối với kì hạn gửi 12 tháng, khách hàng có số tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên khi lĩnh lãi cuối kì sẽ hưởng lãi suất 7,8%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng OCB đang áp dụng hiện ưu đãi nhất là 7,9%/năm khi tiết kiệm từ 500 tỉ đồng trở lên trong 13 tháng.

Các kì hạn huy động dài hơn, từ 18 – 24 tháng trở lên được OCB triển khai các mức lãi suất lần lượt là 7,6%/năm, 7,7%/năm và 7,8%/năm.

Lãi suất không kì hạn đang được áp dụng cho các tài khoản thanh toán của ngân hàng là 0,1%/năm đối với số tiền dưới 2,5 triệu đồng; trên 2,5 triệu sẽ hưởng lãi suất 0,5%/năm.

Khách hàng có thể rút toàn bộ số tiền gửi trước hạn nhưng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 2 ngày để có thể xét duyệt và chi trả đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Theo Hoàng Hà/TBCK