Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 3/2020

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 3/2020

Nguồn: LienVietPostBank

Theo biểu lãi suất tại ngày 1/3, lãi suất tiết kiệm tại quầy của LienVietPostBank dao động từ 4,9% – 7,5%/năm đối với hình thức lãi cuối kì. Đáng chú ý, với các khoản tiền mới hoặc tái tục của kì hạn 13 tháng, số dư từ 300 tỉ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng là 7,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 -2 tháng là 4,9%/năm; kì hạn từ 3 – 5 tháng hưởng lãi suất 5%/năm; khi gửi từ 6 – 8 tháng sẽ nhận mức lãi suất 6,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 6,8%/năm; kì hạn 15 – 48 tháng lãi suất là 6,9%/năm; kì hạn 60 tháng là 7,5%/năm.

Đối với tài khoản tiết kiệm không kì hạn và tài khoản thanh toán, mức lãi suất áp dụng là 0,1%/năm. Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ nhận mức lãi suất là 0,8%/năm.

Hoàng Quyên/TBCK