Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 3/2020

Trong đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn, lãi trả cuối kì dao động từ 1% đến 8%/năm.

Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank).

Lãi suất Kienlongbank mới nhất tháng 3/2020

Nguồn: Kienlongbank

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,8%/năm.

Kì hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 4,8%/năm và 4,9%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 3, 4 và 5 tháng cùng được nhận mức lãi suất 5%/năm.

Mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 6 đến 11 tháng là 7%/năm. Trong khi kì hạn gửi 12 tháng là 7,6%/năm; kì hạn 13 tháng và 36 tháng được nhận lãi suất 7,8%/năm.

Tiền gửi tại các kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng được Kienlongbank áp dụng mức lãi suất cao nhất 8%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, mức lãi suất áp dụng là 0,8%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Kienlongbank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm online cho một số kì hạn từ 13 tháng trở xuống với mức lãi suất áp dụng cao hơn từ 0,1 đến 0,2%/năm so với tiền gửi thông thường tại một số kì hạn.

Lâm Tuyền/TBCK