Kuke Music nhận Thông báo Tiêu chuẩn Niêm yết Liên tục từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Bắc Kinh, ngày 26 tháng 9 năm 2023 – Kuke Music Holding Limited (“Kuke” hoặc “Công ty”) (NYSE: KUKE), một nền tảng dịch vụ âm nhạc cổ điển hàng đầu ở Trung Quốc với khoảng 3 triệu bản nhạc và video âm nhạc, hôm nay thông báo rằng vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, công ty đã nhận được một thông báo (”Thông báo”) từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) rằng công ty không còn tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết liên tục được nêu trong Phần 802.01B của Sổ tay Công ty Niêm yết của NYSE do thực tế rằng vốn hóa thị trường toàn cầu trung bình 30 ngày giao dịch liên tiếp của Công ty thấp hơn 50 triệu đô la Mỹ và vốn chủ sở hữu của cổ đông thấp hơn 50 triệu đô la Mỹ. Như được nêu trong Thông báo, tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2023, vốn hóa thị trường toàn cầu trung bình 30 ngày giao dịch của Công ty là khoảng 20,7 triệu đô la Mỹ và vốn chủ sở hữu của cổ đông cuối cùng được báo cáo của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 8,8 triệu đô la Mỹ.

Theo các yêu cầu niêm yết của NYSE, Công ty đã thông báo cho NYSE rằng sẽ gửi một kế hoạch trong vòng 45 ngày kể từ Thông báo tư vấn cho NYSE về hành động dứt khoát mà công ty đã thực hiện hoặc đang thực hiện để phù hợp với Phần 802.01B trong vòng 18 tháng kể từ khi nhận được Thông báo. NYSE sẽ xem xét kế hoạch của Công ty và trong vòng 45 ngày sẽ đưa ra quyết định liệu Công ty có chứng minh hợp lý khả năng tuân thủ Phần 802.01B trong vòng 18 tháng hay không. Nếu kế hoạch của Công ty không được gửi đúng hạn hoặc không được chấp nhận, NYSE sẽ bắt đầu thủ tục hủy niêm yết. Nếu NYSE chấp nhận kế hoạch của Công ty, cổ phiếu ADS của Công ty sẽ tiếp tục được niêm yết và giao dịch trên NYSE trong thời gian khắc phục, tùy thuộc vào việc Công ty tuân thủ kế hoạch và các tiêu chuẩn niêm yết liên tục khác. NYSE sẽ xem xét Công ty hàng quý để xác nhận việc tuân thủ kế hoạch. Nếu Công ty không tuân thủ kế hoạch hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết liên tục vào cuối thời hạn khắc phục 18 tháng, Công ty sẽ phải chịu việc khởi xướng ngay lập tức các thủ tục đình chỉ và hủy niêm yết của NYSE.

Thông báo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc các nghĩa vụ báo cáo của Công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Về Kuke Music Holding Limited (NYSE: KUKE)

Kuke là một nền tảng dịch vụ âm nhạc cổ điển hàng đầu ở Trung Quốc bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị từ cung cấp nội dung đến các dịch vụ học nhạc, với khoảng 3 triệu bản nhạc và video âm nhạc. Bằng cách hợp tác với đối tác chiến lược toàn cầu Naxos, nhà cung cấp nội dung âm nhạc cổ điển độc lập lớn nhất thế giới, nền tảng của thư viện nội dung âm nhạc cổ điển rộng lớn của Kuke là quyền truy cập không thể sánh kịp vào hơn 900 hãng đĩa và công ty thu âm hạng nhất. Tận dụng vị trí dẫn đầu thị trường trong nội dung âm nhạc cổ điển có bản quyền quốc tế, Kuke cung cấp các dịch vụ cấp phép âm nhạc cổ điển có khả năng mở rộng cao cho các nền tảng âm nhạc trực tuyến khác nhau và các dịch vụ đăng ký âm nhạc cổ điển cho hơn 800 trường đại học, thư viện và các tổ chức khác trên khắp Trung Quốc. Ngoài ra, công ty đã tổ chức Lễ hội Âm nhạc Bắc Kinh (“BMF”), lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc, trong 24 năm liên tiếp. Thông qua KUKEY, các giải pháp học nhạc thông minh độc quyền của công ty, Kuke nhằm mục đích dân chủ hóa việc học nhạc thông qua đổi mới công nghệ, mang lại nội dung âm nhạc hấp dẫn và các kỹ thuật âm nhạc chuyên nghiệp cho nhiều học sinh hơn, và liên tục cải thiện hiệu quả và sự thâm nhập của việc học nhạc ở Trung Quốc. Để biết thêm thông tin về Kuke, vui lòng truy cập https://ir.kuke.com/

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ.
Kuke Music Holding Limited:
Email: ir@kuke.com