KANZHUN LIMITED Thông báo thay đổi trong ban giám đốc

HÀ NỘI, ngày 18 tháng 10 năm 2023 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANZHUN (“BOSS Zhipin” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: BZ; HKEX: 2076), một nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc, ngày hôm nay thông báo rằng ông Charles Zhaoxuan Yang và ông Yusheng Wang đã từ chức thành viên độc lập không điều hành của Công ty vì lý do cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2023.

Thêm vào đó, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2023, bà Shangyu Gao đã được bổ nhiệm làm thành viên độc lập không điều hành của Công ty, chủ tịch ủy ban kiểm toán, thành viên ủy ban tiền lương và thành viên ủy ban quản trị công ty và ông Yan Li đã được bổ nhiệm làm thành viên độc lập không điều hành của Công ty và chủ tịch ủy ban đề cử, chủ tịch ủy ban quản trị công ty và thành viên ủy ban kiểm toán.

Bà Shangyu Gao là người sáng lập và hiện là giám đốc điều hành của Công ty Đầu tư Hải Nam Gaoshang, một công ty quản lý đầu tư. Trước đó, bà Gao đã giữ nhiều vị trí tại bộ phận đầu tư và mua lại của một công ty thành viên của Tencent Holdings Limited từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2023, với vị trí cuối cùng là giám đốc đầu tư chịu trách nhiệm về đánh giá kinh doanh, tài chính và pháp lý, dịch vụ sau đầu tư và hoạt động vốn của các dự án đầu tư trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Bà Gao tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Thanh Hoa vào tháng 7 năm 2013 và thạc sĩ quản lý tại HEC Paris vào tháng 10 năm 2015 và tại Đại học Thanh Hoa vào tháng 1 năm 2016.

Ông Yan Li là chuyên gia chiến lược dày dạn kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ quản lý, bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (“IPR”) và phát triển công nghệ. Hiện ông Li đang giữ chức giám đốc điều hành của Metis IP, một công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến IPR. Trước đó, ông là giám đốc và giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm Bắc Kinh Runqian từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 1 năm 2016. Trước đó, ông Li từng là giám đốc phân khu của Trung Tâm Thương mại Điện tử Quốc tế Trung Quốc (CIECC), một nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng thương mại điện tử trên toàn quốc tại Trung Quốc từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 6 năm 2002. Ông Li tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Đại học Bắc Kinh vào tháng 6 năm 1994.

Công ty muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ông Charles Zhaoxuan Yang và ông Yusheng Wang vì đóng góp của họ cho Công ty và phục vụ trong Hội đồng quản trị trong thời gian nhiệm kỳ của họ. Đồng thời, Công ty muốn chào mừng bà Shangyu Gao và ông Yan Li gia nhập Hội đồng quản trị. Công ty tin rằng kinh nghiệm và chuyên môn của họ sẽ là tài sản quý báu cho sự phát triển của Công ty.

Về CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANZHUN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANZHUN vận hành nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu BOSS Zhipin tại Trung Quốc. Công ty kết nối người tìm việc và người dùng doanh nghiệp một cách hiệu quả và trơn tru thông qua ứng dụng di động tương tác cao, một sản phẩm cách mạng thúc đẩy giao tiếp hai chiều, tập trung vào khuyến nghị thông minh và tạo ra các kịch bản mới trong quy trình tuyển dụng trực tuyến. Nhờ cơ sở người dùng lớn và đa dạng, BOSS Zhipin đã phát triển sức mạnh mạng lưới tuyệt vời để mang lại hiệu quả tuyển dụng cao hơn và thúc đẩy mở rộng nhanh chóng.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa các tuyên bố có thể được coi là “tuyên bố tương lai” theo các quy định của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tương lai này có thể được xác định bằng các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “mong muốn”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng” và các tuyên bố tương tự. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương lai bằng văn bản hoặc miệng qua các báo cáo định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ, trong các thông cáo báo chí và vật liệu viết khác cũng như qua lời nói của các giám đốc, lãnh đạo hoặc nhân viên của Công ty đối với bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên các sự kiện thực tế, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty, đều là tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro và độ không chắc chắn này được nêu trong các tài liệu đăng ký của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Tất cả thông tin trong bản tin này được cung cấp tính đến ngày phát hành, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Để liên hệ với nhà đầu tư và báo chí, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KANZHUN
Ban Quan hệ Đầu tư
Email: ir@kanzhun.com

CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH PIACENTE
Email: kanzhun@tpg-ir.com