Huize Holding Limited sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm vào ngày 30 tháng 11 năm 2023

SHENZHEN, Trung Quốc, ngày 31 tháng 10 năm 2023 — Công ty Huize Holding Limited (“Huize”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”) (NASDAQ: HUIZ), một nền tảng tiên phong về sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật số cho thế hệ tiêu dùng mới ở Trung Quốc, ngày hôm nay thông báo rằng nó sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 lúc 10:00 sáng (giờ Hồng Kông) tại tầng 76, Trung tâm, 99 Queen’s Road, Quận Trung tâm, Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Không có đề xuất nào sẽ được trình lên để cổ đông phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông hàng năm. Thay vào đó, đại hội đồng cổ đông hàng năm sẽ phục vụ như một diễn đàn mở cho cổ đông và chủ sở hữu hợp pháp của các chứng chỉ lưu ký Mỹ của Công ty (“ADSs”) để thảo luận về công việc của Công ty với ban lãnh đạo.

Ban giám đốc Công ty đã quyết định ngày đóng sổ giao dịch vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 là ngày ghi danh (ngày “Ghi danh”). Những người sở hữu cổ phiếu của Công ty tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch vào ngày Ghi danh có quyền nhận thông báo về đại hội đồng cổ đông hàng năm và bất kỳ hoãn, hoặc hoãn sau đó. Thông báo về đại hội đồng cổ đông hàng năm có sẵn trên phần Quan hệ đầu tư trang web của Công ty tại http://ir.huize.com. Công ty đã nộp Báo cáo thường niên mẫu 20-F (“Báo cáo thường niên”) bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (“SEC”). Báo cáo thường niên của Công ty có thể truy cập trên website của Công ty tại http://ir.huize.com, cũng như trên website của SEC tại http://www.sec.gov.

Về Công ty Huize Holding Limited

Công ty Huize Holding Limited là một nền tảng tiên phong về sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật số hướng tới thế hệ tiêu dùng mới ở Trung Quốc. Hướng tới thế hệ trẻ, Huize dành cho khách hàng bảo hiểm của mình để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm suốt đời của họ. Bằng cách sử dụng nền tảng trực tuyến, Huize cung cấp một loạt các sản phẩm bảo hiểm với trọng tâm là bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe dài hạn và trao quyền cho các đối tác bảo hiểm đạt được một cơ sở khách hàng phân mảnh lớn trong thị trường bán lẻ bảo hiểm một cách hiệu quả và tăng doanh số bán bảo hiểm của họ.

Để liên hệ với nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Quan hệ Đầu tư
investor@huize.com

Quan hệ Truyền thông
mediacenter@huize.com

Christensen

Ở Trung Quốc
Bà Crystal Lai
Điện thoại: +852 2117 0861
Email: crystal.lai@christensencomms.com

Ở Mỹ
Bà Linda Bergkamp
Điện thoại: +1-480-614-3004
Email: linda.bergkamp@christensencomms.com