Hội nghị CIEP lần thứ 21 tập hợp các tài năng toàn cầu cho sự phát triển đổi mới trong tương lai

SHENZHEN, TRUNG QUỐC, Ngày 21 tháng 9 năm 2023 – Hội nghị Trao đổi Chuyên gia Quốc tế (do Trung tâm Trao đổi Nhân lực Quốc tế Thâm Quyến tổ chức, được gọi tắt là “CIEP”) là một triển lãm toàn quốc, quốc tế và toàn diện do Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Nhân dân Thành phố Thâm Quyến đồng tổ chức. Nó tập trung vào đổi mới công nghệ quốc tế và trao đổi nguồn nhân lực đổi mới quốc tế. CIEP lần thứ 21 đã thành công tổ chức tại Thâm Quyến từ ngày 15 đến 16 tháng 4 năm 2023, với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ, tìm kiếm sự phát triển chung và mang lại lợi ích cho các tài năng toàn cầu”. CIEP áp dụng mô hình mới “động cơ kép” với mô hình ngoại tuyến và trực tuyến, bao gồm năm phần chính: Lễ khai mạc, Diễn đàn, Triển lãm và Đàm phán, Tuyển dụng Nhân tài, và các Hoạt động Chủ đề. Nó cũng cung cấp ba dịch vụ trực tuyến chính: Phòng Triển lãm Ảo, Ghép đôi Dự án (Hệ thống Chuyên gia Trực tuyến), và Tuyển dụng Trực tuyến.

CIEP đã tổ chức 60 diễn đàn và hoạt động, thu hút 948 tổ chức và tổ chức chuyên môn từ 28 quốc gia và khu vực, với gần mười nghìn đại biểu chính phủ, học giả và tài năng cấp cao trong nước và quốc tế tham dự. 320 nhà triển lãm mang đến hội nghị 608 dự án và 395 sản phẩm, hơn 53.000 khách tham quan trong hai ngày. Gần một trăm phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài đã tập trung đưa tin rộng rãi về hội nghị, với hơn 10 triệu lượt khai thác truyền thông và 5,5 triệu lượt xem trực tiếp trong lễ khai mạc.

Lễ khai mạc, còn được gọi là Diễn đàn Thâm Quyến: Các thành phố đổi mới khoa học và công nghệ toàn cầu, được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới hỗ trợ. Nó liên quan đến các cuộc thảo luận tương tác sâu sắc về các chủ đề như đổi mới, phát triển và tài năng, được tiến hành thông qua thảo luận bàn tròn.

Phần Diễn đàn tập trung vào các nhiệm vụ then chốt và các chủ đề nóng trong lĩnh vực hợp tác khoa học và công nghệ, trao đổi nhân tài, xây dựng môi trường quốc tế, xanh carbon thấp và tài chính công nghệ. Hơn 30 diễn đàn và hội nghị đã được tổ chức tại khu vực Diễn đàn.

Phần Triển lãm và Đàm phán nhấn mạnh phát triển khu vực phối hợp, hỗ trợ đổi mới dẫn dắt bởi doanh nghiệp và xây dựng môi trường quốc tế. Lần đầu tiên, hai Trung tâm Xúc tiến và Ký kết lớn đã được thành lập, với 16 đơn vị tỉnh và thành phố trong nước và 28 tổ chức chuyên gia nước ngoài, các trường đại học nước ngoài và các tổ chức nghiên cứu. 26 hợp đồng đã được ký kết, thúc đẩy hiệu quả việc ghép nối tài năng, dự án và công nghệ hợp tác. Gần một trăm tiến sĩ nước ngoài tham gia các hoạt động như diễn đàn lập kế hoạch nghề nghiệp cho người trở về và các buổi giới thiệu dự án tiến sĩ. Triển lãm Hợp tác Doanh nghiệp Trường CNTT Trung Quốc đã tổ chức các buổi giới thiệu đường phố cho 15 công ty CNTT xuất sắc và 91 trường đại học nổi tiếng trong nước. Phòng Trưng bày Phổ biến Khoa học và Công nghệ giới thiệu các thiết bị khoa học và phát minh độc đáo từ 28 trường đổi mới sáng tạo, cũng như 60 tác phẩm khoa học viễn tưởng dành cho giới trẻ. Hội chợ Dịch vụ Người nước ngoài kết hợp các đặc điểm Trung Quốc và nước ngoài, và thúc đẩy các dịch vụ công cộng, dịch vụ nghề nghiệp và dịch vụ cuộc sống thông qua tư vấn tại chỗ, trao đổi tương tác và giao dịch hàng hóa.

Phần Tuyển dụng Nhân tài bao gồm bốn hội chợ việc làm ngoại tuyến chuyên biệt và hội chợ tuyển dụng trực tuyến. Các hội chợ ngoại tuyến có 325 công ty nổi tiếng cung cấp hơn 7.600 vị trí việc làm cho các tài năng trong nước và nước ngoài. Hội chợ tuyển dụng trực tuyến đã mời hơn 10.000 công ty đại diện từ các ngành công nghiệp chủ chốt ở 100 thành phố lớn định cư, bao gồm hơn 50 lĩnh vực như internet, máy tính, sản xuất thông minh, thông tin điện tử, hàng không vũ trụ, năng lượng mới, y sinh, tài chính công nghệ và nhiều hơn nữa. Tổng cộng, các nhà triển lãm đã nhận được 12.000 hồ sơ tại chỗ.

Về các Hoạt động Chủ đề, CIEP đã tổ chức địa điểm Israel trước hội nghị chính, nơi một loạt các dự án hợp tác đổi mới khoa học và công nghệ đã được ký kết, bao gồm tài chính khoa học, năng lượng mới, y sinh, chuyển giao thành tựu và ươm tạo khởi nghiệp. Ngoài ra, CIEP đã tổ chức sự kiện Du lịch Trung Quốc của Tài năng nước ngoài: Hồ Bắc, mời hơn 20 tổ chức chuyên gia nước ngoài đến Vũ Hán, Hồ Bắc để nghiên cứu và hoạt động trao đổi. Sau hội nghị chính, hai địa điểm chi nhánh đã được tổ chức tại Tây An, Thiểm Tây và Diêm Thành, Sơn Đông. Hơn nữa, các sự kiện mang tên “Du lịch Khoa học và Công nghệ của Quảng Đông cho các Nhà ngoại giao” và “Du lịch Khoa học và Công nghệ của Doanh nghiệp Trung ương cho các Nhà ngoại giao” đã được tổ chức tại Thâm Quyến và Quảng Châu, mời các tổ chức quốc tế, các nhà ngoại giao khoa học và công nghệ, các chuyên gia nước ngoài, v.v., tham gia sâu sắc và trao đổi.

CIEP lần thứ 21 tiếp tục tập hợp các nguồn lực nước ngoài chất lượng cao, làm phong phú nguồn cung tài năng nước ngoài, cung cấp một nền tảng và cơ hội quan trọng cho đổi mới công nghệ và trao đổi tài năng toàn cầu, và thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Trung tâm Trao đổi Nhân lực Quốc tế Thâm Quyến

Phòng Công khai và Lập kế hoạch

Wang Chan

86 0755-81707961

86 0755-81773121