Hapro muốn thoái sạch vốn tại Unimex Hà Nội

Theo đó, Hapro sẽ chuyển nhượng hơn 4 triệu cổ phần đang sở hữu tại Unimex Hà Nội, tương ứng tỷ lệ 20,15% vốn điều lệ với giá chuyển nhượng dự kiến 11.000 đồng/cổ phần, giá trọn lô hơn 44 tỷ đồng.

Unimex Hà Nội được thành lập năm 1962. Lĩnh vực kinh doanh chính của Unimex Hà Nội là xuất nhập khẩu, sản xuất, đầu tư bất động sản và thương mại điện tử.  Unimex Hà Nội chính là doanh nghiệp sở hữu 5,26% cổ phần của Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống Nhất Metropole, chủ sở hữu khách sạn Metrople tại trung tâm Hà Nội. 

Bên cạnh Hapro, Unimex Hà Nội còn 2 cổ đông lớn khác là ông Ngô Vân Sơn sở hữu 28,8% vốn điều lệ và Tập đoàn T&T sở hữu 50,8% vốn.

Từ cuối năm 2019 đến nay, Hapro rất tích cực thoái vốn khỏi các đơn vị thành viên.

Mới đây, Hapro đã thoái hơn 53% vốn tại Thương mại Tràng Thi, bán 35% trong CTCP Siêu thị VHSC – đơn vị vận hành hệ thống Seika Mart, bán 32% vốn cổ phần tại Công ty Chợ Bưởi, bán 21% cổ phần Thủy Tạ, bán 32% vốn Thực phẩm Hà Nội…

Theo kết quả kinh doanh quý IV/2019, Hapro có lãi 93 tỷ đồng, cao gấp 13 lần cùng kỳ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến và tiết giảm các chi phí bán hàng, quản lý, lãi vay. Cả năm 2019 tổng công ty có lãi 124 tỷ đồng.

Cùng ngày 11/2, Hapro công bố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Bà Nguyễn Thị Nga được biết đến là Chủ tịch HĐQT BRG – một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Bà Nga được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Hapro từ tháng 6/2018, tại ĐHĐCĐ thường niên đầu tiên của Hapro sau cổ phần hoá. Trước đó, 1 công ty con của tập đoàn BRG  là Vinamco đã chi gần 2.000 tỷ đồng để sở hữu 65% cổ phần tại Hapro.