Hà Nội: Gần 7.000 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong 2 tháng đầu năm 2020, trung tâm tiếp nhận 6.945 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhận định về con số gia tăng này, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Tạ Văn Thảo, con số gia tăng này chưa phản ánh đúng thực tế tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì từ khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến nay, số người tham gia tăng đều hằng năm, nên số người thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng tương ứng. Chẳng hạn số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 tăng 10% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, theo tổng hợp của trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 2 là 4.037 trường hợp, trong đó có hơn 200 lao động thất nghiệp vì doanh nghiệp phá sản, giải thể, cắt giảm sản xuất, tái cơ cấu ở hơn 80 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, vào khoảng tháng tháng 4 và tháng 5 số lượng người hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể tăng đột biến do tác động của 2 yếu tố kép.

Thứ nhất vì sau nghỉ Tết, người lao động đã tích luỹ kỹ năng, chuyên môn và mong muốn tìm công việc tốt hơn nên chuyển đổi công việc. Nếu chưa tìm được việc, họ dồn hưởng trợ cấp thất nghiệp vào thời điểm này.

Thứ hai, trong bối cảnh dịch Covid-19, do thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất, nhiều doanh nghiệp thu hẹp kinh doanh, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ