Grindrod Shipping Holdings Ltd. Thông báo bán tàu

SINGAPORE, ngày 24 tháng 10 năm 2023 — Công ty Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng rờng, thông báo hoàn tất các giao dịch sau.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, chúng tôi đã thực hiện quyền mua tàu chở hàng rờng cỡ trung 2016 được thuê, IVS Hayakita. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, chúng tôi đã ký hợp đồng bán tàu chở hàng rờng cỡ siêu lớn 2015 IVS Bosch Hoek và tàu chở hàng rờng cỡ siêu lớn 2016 IVS Hayakita với giá 46,5 triệu USD (trước chi phí). Các tàu đã được bàn giao cho chủ mới vào ngày 19 và 25 tháng 9 năm 2023 và khoảng 10,0 triệu USD nợ đã được trả trên khoản tín dụng chính 114,1 triệu USD của Công ty.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã ký hợp đồng bán tàu chở hàng rờng cỡ nhỏ 2013 IVS Merlion với giá 11,6 triệu USD (trước chi phí) với dự kiến bàn giao cho chủ mới vào khoảng ngày 15 tháng 12 năm 2023. Tàu này không có khoản vay bảo đảm. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc bàn giao sẽ diễn ra vào thời điểm đó hoặc hoàn toàn.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã ký hợp đồng bán tàu chở hàng rờng cỡ nhỏ 2013 IVS Raffles với giá 11,6 triệu USD (trước chi phí) với dự kiến bàn giao cho chủ mới vào khoảng ngày 30 tháng 11 năm 2023. Tàu này không có khoản vay bảo đảm. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc bàn giao sẽ diễn ra vào thời điểm đó hoặc hoàn toàn.

Về Grindrod Shipping

Grindrod Shipping chủ yếu sở hữu và vận hành một đội tàu đa dạng bao gồm các tàu chở hàng rờng sở hữu và thuê dài hạn cũng như ngắn hạn. Ngành kinh doanh chở hàng rờng, hoạt động dưới thương hiệu “Island View Shipping” (“IVS”), bao gồm đội tàu chủ lực cỡ nhỏ và cỡ trung/siêu lớn. Công ty có trụ sở tại Singapore, với văn phòng tại London, Durban, Tokyo và Rotterdam. Grindrod Shipping niêm yết trên NASDAQ dưới mã “GRIN” và trên JSE dưới mã “GSH”.

Tuyên bố tương lai

Bản tin này chứa các tuyên bố tương lai liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, dòng tiền, chiến lược kinh doanh, hiệu quả hoạt động, vị thế cạnh tranh, cơ hội tăng trưởng, kế hoạch và mục tiêu của quản lý và các vấn đề khác của Grindrod Shipping. Những tuyên bố tương lai này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những dự báo về tương lai của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận, đều là những ước tính và liên quan đến một số rủi ro và bất định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những dự báo trong các tuyên bố tương lai. Do đó, các tuyên bố tương lai này cần được xem xét trong bối cảnh các yếu tố quan trọng sau đây.

Các yếu tố như “có thể”, “dự kiến”, “hy vọng”, “ước tính” và biến thể của chúng được sử dụng nhằm mục đích xác định các tuyên bố tương lai. Các tuyên bố tương lai dựa trên thông tin hiện có và dự đoán hợp lý của Grindrod Shipping tại thời điểm đưa ra các tuyên bố. Mặc dù Grindrod Shipping tin rằng các kỳ vọng phản ánh trong các tuyên bố tương lai là hợp lý, song không có đảm bảo rằng chúng sẽ chứng tỏ là chính xác. Những tuyên bố này liên quan đến các rủi ro và bất định đáng kể, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Grindrod Shipping.

Liên hệ Công ty: Liên hệ Đầu tư/Truyền thông:
Edward Buttery
Giám đốc điều hành
Grindrod Shipping Holdings Ltd. Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1 Temasek Avenue, #10-02 Millenia Tower 1 Temasek Avenue, #10-02 Millenia Tower
Singapore, 039192 Singapore, 039192
Email: ir@grindrodshipping.com Email: ir@grindrodshipping.com