Golden Sun Education Group Limited nhận thư thông báo của Nasdaq về việc không đáp ứng yêu cầu giá chào thầu tối thiểu

Shanghai, Trung Quốc, ngày 26 tháng 9 năm 2023 – Công ty Golden Sun Education Group Limited (“Công ty” hoặc “Golden Sun”) (Nasdaq: GSUN), một nhà cung cấp dịch vụ giảng dạy ở Trung Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục tập trung vào sự phát triển của mỗi học sinh và tiềm năng của họ, cũng như thúc đẩy các kỹ năng và sở thích học tập suốt đời, hôm nay thông báo rằng Công ty đã nhận được thông báo bằng văn bản (“Thư Thông Báo”) từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Nasdaq (“Nasdaq”) vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, thông báo cho Công ty rằng Công ty không tuân thủ yêu cầu giá chào thầu tối thiểu được quy định trong Quy Tắc Niêm Yết của Nasdaq để tiếp tục niêm yết trên Nasdaq.

Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5550(a)(2) yêu cầu các chứng khoán niêm yết phải duy trì mức giá chào thầu tối thiểu 1,00 USD mỗi cổ phiếu, và Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5810(c)(3)(A) quy định rằng việc không đáp ứng yêu cầu giá chào thầu tối thiểu tồn tại nếu thiếu sót tiếp tục trong thời gian 30 ngày giao dịch liên tiếp. Dựa trên giá chào thầu đóng cửa của cổ phiếu phổ thông Loại A của Công ty trong 30 ngày giao dịch liên tiếp từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 đến ngày 21 tháng 9 năm 2023, Công ty không còn đáp ứng yêu cầu giá chào thầu tối thiểu.

Thư Thông Báo không ảnh hưởng đến việc niêm yết của Công ty trên thị trường vốn Nasdaq vào thời điểm này. Theo Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5810(c)(3)(A), Công ty được cung cấp 180 ngày theo lịch, hoặc cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, để khôi phục sự tuân thủ Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5550(a)(2). Để khôi phục sự tuân thủ, cổ phiếu phổ thông Loại A của Công ty phải có giá chào thầu đóng cửa tối thiểu 1,00 USD trong tối thiểu 10 ngày giao dịch liên tiếp. Trong trường hợp Công ty không khôi phục được sự tuân thủ vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện được gia hạn thêm thời gian để khôi phục sự tuân thủ hoặc có thể phải đối mặt với việc hủy niêm yết.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng bởi việc nhận Thư Thông Báo. Công ty dự định sẽ theo dõi giá chào thầu đóng cửa của cổ phiếu phổ thông Loại A của mình và có thể xem xét thực hiện các lựa chọn khả dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, một đảo ngược tỷ lệ chia cổ phiếu đối với cổ phiếu phổ thông Loại A đang lưu hành của mình, để khôi phục sự tuân thủ yêu cầu giá chào thầu tối thiểu theo Quy tắc Niêm yết Nasdaq.

Về Golden Sun Education Group Limited

Được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc, Golden Sun Education Group Limited là nhà cung cấp dịch vụ giảng dạy ở Trung Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục tập trung vào sự phát triển của mỗi học sinh và tiềm năng của họ, cũng như thúc đẩy các kỹ năng và sở thích học tập suốt đời. Golden Sun có ba trung tâm giảng dạy, một công ty giáo dục hợp tác với các trường trung học để cung cấp các lớp học ngôn ngữ, và một công ty logistics cung cấp dịch vụ logistics và tư vấn. Các trung tâm giảng dạy của Golden Sun tập trung vào các nhóm học sinh khác nhau bằng cách cung cấp các chương trình giảng dạy khác nhau. Golden Sun cung cấp các khóa học tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật cho những học sinh dự định du học, các cá nhân tìm kiếm việc làm đòi hỏi trình độ nhất định về các ngôn ngữ này, và các công ty hoặc tổ chức mà nhân viên của họ cần có trình độ nhất định về các ngôn ngữ này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại ir.jtyjyjt.com.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo này là các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “ước tính,” “đánh giá,” “tin tưởng,” “hy vọng,” “mong đợi,” “dự kiến,” “dự đoán,” “ước lượng,” “dự định,” “kế hoạch,” “sẽ,” “có thể,” “nên,” “có thể” hoặc các biểu thức tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh phát sinh sau đó, hoặc thay đổi trong các kỳ vọng của mình, trừ khi được pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong báo cáo hàng năm và các tài liệu khác mà Công ty nộp cho SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Golden Sun Education Group Limited

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: ir@cngsun.com

Ascent Investor Relations LLC

Tina Xiao
Chủ tịch
Điện thoại: +1 646-932-7242
Email: investors@ascent-ir.com