Global Mofy Metaverse Limited công bố đóng 6.000.000 USD chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12 tháng 10 năm 2023 – Global Mofy Metaverse Limited (Công ty hoặc “Mofy Metaverse”) (NASDAQ: GMM), một công ty cung cấp giải pháp công nghệ tham gia vào sản xuất nội dung ảo, tiếp thị kỹ thuật số và phát triển tài sản kỹ thuật số cho ngành công nghiệp siêu vũ trụ, hôm nay đã công bố việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của mình với 1.200.000 cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu) với giá chào bán công khai là 5,00 USD mỗi cổ phiếu, tổng doanh thu gộp là 6.000.000 USD, trước khi khấu trừ các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư và chi phí chào bán. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền chọn mua thêm tối đa 180.000 Cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai, trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư, để phủ đơn đặt hàng dôi dư, nếu có, trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng cửa đợt chào bán. Đợt chào bán đóng cửa vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 và cổ phiếu phổ thông bắt đầu giao dịch vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq với mã chứng khoán “GMM”.

Đợt chào bán được thực hiện trên cơ sở cam kết cố định. Prime Number Capital, LLC đóng vai trò là nhà đầu tư duy nhất cho đợt chào bán. Ortoli Rosenstadt LLP đóng vai trò là luật sư của Công ty tại Mỹ, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là luật sư của Prime Number Capital, LLC tại Mỹ liên quan đến đợt chào bán.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để i) tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi của mình; ii) tiếp thị, tiềm năng mua lại và mở rộng kinh doanh; iii) thu hút và đào tạo nhân tài; và iv) vốn lưu động.

Một bản đăng ký F-1 (Số 333-268553) liên quan đến đợt chào bán, đã được sửa đổi, đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Bản sao cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán có thể được nhận từ Prime Number Capital, LLC qua email info@pncps.com hoặc qua thư thông thường gửi đến Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Tầng 27, New York, 10105. Ngoài ra, bản sao cáo bạch cuối cùng cũng có thể được lấy từ trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, bạn nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp lên SEC để biết thêm thông tin về Công ty và đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lôi kéo để mua các chứng khoán được mô tả ở đây, cũng không có bất kỳ giao dịch bán các chứng khoán này ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lôi kéo hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Global Mofy Metaverse Limited

Có trụ sở tại Bắc Kinh, Global Mofy Metaverse Limited là một công ty cung cấp giải pháp công nghệ tham gia vào sản xuất nội dung ảo, tiếp thị kỹ thuật số và phát triển tài sản kỹ thuật số cho ngành công nghiệp siêu vũ trụ. Sử dụng nền tảng công nghệ độc quyền “Mofy Lab”, bao gồm công nghệ xây dựng lại ba chiều (“3D”) cắt gọt và công nghệ tương tác trí tuệ nhân tạo (“AI”), Công ty tạo ra phiên bản ảo 3D độ phân giải cao của một loạt các đối tượng vật lý thế giới thực như nhân vật, đối tượng và cảnh có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như phim ảnh, phim truyền hình, AR/VR, hoạt hình, quảng cáo và trò chơi. Mofy Metaverse là một trong những ngân hàng tài sản kỹ thuật số hàng đầu ở Trung Quốc, bao gồm hơn 7.000 tài sản kỹ thuật số 3D độ chính xác cao. Với nền tảng công nghệ mạnh mẽ và bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành, Mofy Metaverse có thể thu hút khách hàng có tên tuổi và nhận được các hợp đồng tiếp theo. Công ty chủ yếu hoạt động trong ba lĩnh vực kinh doanh: (i) dịch vụ công nghệ ảo, (ii) tiếp thị kỹ thuật số, và (iii) phát triển tài sản kỹ thuật số và các lĩnh vực khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.globalmofy.cn/, ir.globalmofy.cn.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, sự kiện trong tương lai hoặc hoạt động trong tương lai và các giả định cơ bản và các tuyên bố khác không liên quan đến các vấn đề lịch sử. Khi Công ty sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “dự định”, “nên”, “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “dự kiến”, “dự đoán”, “ước tính” hoặc các biểu thức tương tự không liên quan đến các vấn đề lịch sử, Công ty đang đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố của Công ty liên quan đến việc giao dịch dự kiến của các Cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq và việc đóng cửa đợt chào bán. Các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo về kết quả hoạt động trong tương lai và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của Công ty được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này chịu sự tác động của các yếu tố không chắc chắn và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn, sự không chắc chắn liên quan đến điều kiện thị trường và việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo các điều khoản hoặc thời điểm dự kiến, và các yếu tố khác được thảo luận trong phần “Các y