GigaCloud Technology Inc phủ nhận các cáo buộc sai lệch trong báo cáo của nhà đầu cơ bán khống

WALNUT, Calif., Oct. 09, 2023 — GigaCloud Technology Inc (Nasdaq: GCT) (“GigaCloud” hoặc “Công ty”), một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn, hôm nay đưa ra tuyên bố sau đây để phản hồi một số cáo buộc sai lệch và ích kỷ trong một báo cáo bán khống được đưa ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 (“báo cáo bán khống”).

 • Hoạt động kho bãi

  Báo cáo bán khống đặt câu hỏi về khả năng vận hành các kho và hoạt động của Công ty tại Mỹ với 73 nhân viên, nhưng lại bỏ qua thực tế là Công ty sử dụng các công ty cung cấp lao động và nhà thầu bên ngoài để hỗ trợ hoạt động kho bãi của mình. Công ty đã tiết lộ việc sử dụng các nhà thầu bên ngoài trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

 • Mạng lưới vận tải

  Báo cáo bán khống bao gồm một số cáo buộc liên quan đến dịch vụ giao hàng của Công ty, nhưng nó thiếu sự hiểu biết cơ bản về hoạt động kinh doanh và ngành mà Công ty hoạt động. Trong số những điều khác, báo cáo bán khống mô tả một trường hợp cụ thể của một cuộc gọi điện thoại mà theo đó một đại diện dịch vụ khách hàng của GigaCloud được cho là nói rằng Công ty chỉ sử dụng xe tải của GigaCloud để giao hàng. Công ty sử dụng xe tải riêng chủ yếu cho các dịch vụ giao hàng trắng tại chín khu vực đô thị ở Mỹ và duy trì một đội ngũ dịch vụ khách hàng chuyên biệt cho các dịch vụ giao hàng trắng này. Đại diện dịch vụ khách hàng của GigaCloud có thể đã mô tả dịch vụ giao hàng trắng này cho khách hàng trong bối cảnh giao hàng như vậy, và không nên hiểu nhầm rằng tất cả các dịch vụ giao hàng đều được cung cấp theo cách này. Đối với các đơn hàng giao khác, bao gồm một số đơn hàng giao tận nơi, Công ty sử dụng một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba như đã tiết lộ trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

 • Số dư tiền mặt

  Báo cáo bán khống đặt câu hỏi về số dư tiền mặt của Công ty. KPMG, một công ty kiểm toán độc lập đã đăng ký với PCAOB, đã đưa ra ý kiến không điều kiện đối với các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty trong báo cáo hàng năm theo mẫu 20-F cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, bao gồm cả bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 2022 và số dư tiền mặt được trình bày cho cùng các kỳ. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023, số dư tiền mặt của Công ty là 181,5 triệu đô la Mỹ.

 • Giao dịch với các bên liên quan

  Công ty đã tiết lộ giao dịch với bên liên quan của mình phù hợp với các quy tắc theo Mẫu 20-F của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và các chuẩn mực kế toán áp dụng trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Công ty nhắc lại rằng các kết luận trong báo cáo bán khống không có cơ sở và không chính xác. Bản chất sai lệch của các tuyên bố được đưa ra trong báo cáo bán khống cho thấy sự thiếu hiểu biết cơ bản về hoạt động kinh doanh và ngành mà Công ty hoạt động. Công ty đứng vững sau tuyên bố trước đây rằng báo cáo bán khống thiếu cơ sở và chứa nhiều tuyên bố vu khống và suy đoán. Như một phần cam kết liên tục và không lay chuyển của mình nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, duy trì các tiêu chuẩn quản trị công ty cao và cung cấp tính minh bạch, hội đồng quản trị của Công ty đã ủy quyền cho Công ty thuê một bên thứ ba có uy tín độc lập để tiến hành rà soát độc lập về một số cáo buộc được đưa ra trong báo cáo bán khống. Công ty sẽ đưa ra thêm phản hồi sau khi hoàn thành việc rà soát độc lập của bên thứ ba.

Về GigaCloud Technology Inc

GigaCloud Technology Inc là một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn. Nền tảng thương mại điện tử B2B của Công ty, được gọi là “GigaCloud Marketplace”, tích hợp mọi thứ từ công cụ khám phá, thanh toán và vận chuyển vào một nền tảng dễ sử dụng. Thị trường toàn cầu của Công ty kết nối một cách trơn tru các nhà sản xuất, chủ yếu ở Châu Á, với các nhà bán lẻ, chủ yếu ở Mỹ, Châu Á và Châu Âu, để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách tự tin, nhanh chóng và hiệu quả. Công ty cung cấp một giải pháp thực sự toàn diện để vận chuyển sản phẩm từ kho nhà sản xuất đến cửa nhà khách hàng cuối cùng, tất cả chỉ với một mức giá cố định. Công ty lần đầu ra mắt thị trường của mình vào tháng 1 năm 2019 bằng cách tập trung vào thị trường nội thất toàn cầu và kể từ đó đã mở rộng sang các danh mục bổ sung như đồ gia dụng và thiết bị tập thể dục. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: https://investors.gigacloudtech.com/.

Tuyên bố tiên đoán

Thông cáo báo chí này chứa “tuyên bố tiên đoán”. Các tuyên bố tiên đoán phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty và các dự báo về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố tiên đoán này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “dự kiến”, “nhằm”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng” hay “ có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu theo luật. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai c