GigaCloud Technology Inc phản hồi báo cáo của nhà đầu cơ bán khống

WALNUT, Calif., 29 tháng 9 năm 2023 – GigaCloud Technology Inc (Nasdaq: GCT) (“GigaCloud” hoặc “Công ty”), một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn, hôm nay đưa ra tuyên bố sau đây để đáp lại các cáo buộc trong một báo cáo của Culper Research, một nhà bán khống ngắn hạn.

Báo cáo thiếu cơ sở và chứa nhiều tuyên bố và suy đoán vu khống, chọn lọc, không chính xác, không đầy đủ và gây hiểu lầm. Báo cáo cho thấy sự thiếu hiểu biết cơ bản về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Công ty đang xem xét các cáo buộc và cân nhắc các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích của tất cả cổ đông. Như một phần cam kết minh bạch và tuân thủ, Công ty sẽ tiết lộ thêm thông tin đúng thời điểm phù hợp với các yêu cầu của các quy tắc và quy định áp dụng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Nasdaq và đảm bảo rằng thông tin liên quan được truyền đạt kịp thời và chính xác tới cổ đông và công chúng.

Nhà đầu tư nên cảnh giác rằng các cáo buộc đến từ một nhà bán khống ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng khi xem xét các cáo buộc này. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét các tài liệu Công ty nộp lên SEC và có sẵn trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty. Công ty giữ lại tất cả các quyền để thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ mình khỏi các cáo buộc này và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Về GigaCloud Technology Inc

GigaCloud Technology Inc là một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn. Nền tảng thương mại điện tử B2B của Công ty, được gọi là “GigaCloud Marketplace”, tích hợp mọi thứ từ khám phá, thanh toán và công cụ logistics vào một nền tảng dễ sử dụng. Thị trường toàn cầu của Công ty kết nối một cách trơn tru các nhà sản xuất, chủ yếu ở Châu Á, với các nhà bán lại, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu, để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách tự tin, nhanh chóng và hiệu quả. Công ty cung cấp một giải pháp thực sự toàn diện để vận chuyển sản phẩm từ kho nhà sản xuất đến cửa nhà khách hàng cuối cùng, tất cả với một mức giá cố định. Công ty lần đầu tiên ra mắt thị trường của mình vào tháng 1 năm 2019 bằng cách tập trung vào thị trường nội thất toàn cầu và kể từ đó đã mở rộng sang các danh mục bổ sung như đồ gia dụng và thiết bị tập thể dục. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: https://investors.gigacloudtech.com/.

Tuyên bố tiên đoán

Bản tin này chứa các “tuyên bố tiên đoán”. Các tuyên bố tiên đoán phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và dự đoán của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố tiên đoán này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “có khả năng”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong báo cáo đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp lên SEC.

Để tìm hiểu thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

GigaCloud Technology Inc

Greta Tang, Giám đốc Quan hệ công chúng và Nhà đầu tư

Email: greta.tang@gigacloudtech.com

ICR

Ryan Gardella

Email: GigacloudIR@icrinc.com