FLJ Group Limited Thông báo thoái vốn khỏi hoạt động cho thuê căn hộ dài hạn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2023 – Công ty TNHH FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“FLJ” hoặc “Công ty”) thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 để bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty con gián tiếp do Công ty sở hữu 100% là Công ty Cổ phần Công nghệ Nhân tạo Haoju (Thượng Hải) (công ty “WFOE”), một công ty được thành lập theo luật pháp Trung Quốc, cho Công ty TNHH Wangxiancai, một công ty được thành lập theo luật pháp Hong Kong, với giá trị danh nghĩa (giao dịch “Chuyển nhượng”). Việc chuyển nhượng đã hoàn tất cùng ngày. Thông qua WFOE và các công ty con của WFOE, Công ty đã thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê căn hộ dài hạn (“Hoạt động bị chuyển nhượng”). Hoạt động bị chuyển nhượng đã đóng góp phần lớn doanh thu và nắm giữ phần lớn tài sản của Công ty trước khi Chuyển nhượng.

Việc Chuyển nhượng đã được Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt, theo khuyến nghị và phê duyệt của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị.

Như đã công bố trước đó, Công ty đã ký một thỏa thuận mua cổ phần (thỏa thuận “Mua lại”) vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 với một số cổ đông của Công ty TNHH Lianlian Holdings (“Lianlian”) để mua 95% cổ phần phát hành và đang lưu hành của Lianlian. Lianlian là nhà cung cấp dịch vụ lối sống trực tuyến có trụ sở tại Thành Đô, Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ tiếp thị và quảng bá toàn diện cho nhà hàng, khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ giải trí và du lịch khác, giúp họ đạt được hoạt động hiệu quả chi phí. Bằng nền tảng thương mại điện tử của Lianlian, các nhà cung cấp có thể tiếp cận hiệu quả người tiêu dùng cuối để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ đối với thực phẩm, du lịch và các dịch vụ lối sống khác.

Ông Chengcai Qu, Giám đốc điều hành của Công ty, cho biết: “Môi trường vi mô của thị trường cho thuê căn hộ dài hạn ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi COVID-19, làm giảm nhu cầu cho căn hộ cho thuê dài hạn ở các khu vực mà chúng tôi hoạt động trong khi đẩy chi phí vận hành và chi phí lên cao. Chúng tôi tin rằng việc Chuyển nhượng sẽ giúp chúng tôi tập trung nguồn lực vào lĩnh vực dịch vụ lối sống trực tuyến lớn và phát triển nhanh của Trung Quốc. Bằng kinh nghiệm của chúng tôi từ hoạt động cho thuê căn hộ dài hạn, chúng tôi có thể xác định thói quen và xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của họ. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể áp dụng dễ dàng kinh nghiệm của mình trong việc tìm kiếm và quảng bá căn hộ cũng như tiếp cận khách thuê thông qua các nền tảng trực tuyến để thu hút hiệu quả các nhà cung cấp và người tiêu dùng cuối đến nền tảng thương mại điện tử của Lianlian. Sau khi hoàn tất Mua lại, chúng tôi sẽ cùng Lianlian cung cấp các dịch vụ lối sống toàn diện và cải tiến hơn.”

Tuyên bố dự báo tương lai

Tuyên bố báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này tạo thành “tuyên bố dự báo tương lai” trong Điều 27 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi, và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi, và được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể chứa rủi ro và bất định nhất định mà có thể dẫn đến kết quả thực tế đáng kể khác so với những gì trong các tuyên bố dự báo tương lai. Những rủi ro và bất định này bao gồm nhưng không giới hạn ở: rủi ro liên quan đến thời gian dự kiến và khả năng hoàn thành Giao dịch Mua lại, bao gồm rủi ro rằng giao dịch có thể không đóng trước ngày hết hạn hoặc do một hoặc nhiều điều kiện đóng giao dịch không được đáp ứng hoặc miễn, chẳng hạn như các phê duyệt quy định không được cấp một cách kịp thời hoặc khác, hoặc một cơ quan chính phủ cấm, trì hoãn hoặc từ chối cấp phép cho việc hoàn tất giao dịch hoặc yêu cầu các điều kiện, hạn chế hoặc ràng buộc nhất định trong các phê duyệt; nguy cơ xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt các thỏa thuận giao dịch áp dụng; rủi ro rằng có thể xảy ra thay đổi bất lợi đáng kể về tình hình tài chính, hiệu suất, hoạt động hoặc triển vọng của Lianlian hoặc Công ty; rủi ro liên quan đến sự gián đoạn thời gian quản lý từ hoạt động kinh doanh đang diễn ra do giao dịch đề xuất; rủi ro rằng bất kỳ thông báo nào liên quan đến giao dịch đề xuất có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu hoặc dẫn đến biến động đáng kể về giá cổ phiếu của Công ty; rủi ro rằng giao dịch đề xuất và thông báo của nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của Lianlian duy trì khách hàng và duy trì và tuyển dụng nhân viên chủ chốt cũng như duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng của họ và hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của họ nói chung; bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động kinh doanh hoặc triển vọng của Lianlian hoặc các doanh nghiệp của họ; thay đổi luật pháp và quy định áp dụng; rủi ro liên quan đến khả năng của Công ty kết hợp cải thiện dịch vụ và sản phẩm, thực hiện chiến lược kinh doanh, mở rộng cơ sở khách hàng và duy trì mối quan hệ ổn định với đối tác kinh doanh; tăng trưởng của ngành dịch vụ lối sống tại Trung Quốc; rủi ro liên quan đến khả năng của Công ty tiếp tục đáp ứng các yêu cầu niêm yết áp dụng; khả năng Công ty duy trì nhân sự quản lý chủ chốt; rà soát hoạt động chiến lược của Công ty; chiến lược M&A và khả năng hội nhập bất kỳ thương vụ mua lại, sáng kiến kinh doanh mới và đầu tư chiến lược của Công ty; khả năng tiếp cận tài chính của Công ty theo điều kiện ưu đãi và kịp thời và mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng; khả năng của Công ty tiếp tục hoạt động liên tục trong tương lai hoặc đạt được hoặc duy trì lợi nhuận; khả năng của Công ty đối phó hiệu quả với những thách thức và bất định do đại dịch COVID-19 và các bùng phát và thảm họa khác; khả năng quản l