FLJ Group Limited Thông báo thay đổi tỷ lệ ADS

SHANGHAI, Trung Quốc, ngày 27 tháng 10 năm 2023 — FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (công ty) là một nền tảng công nghệ dẫn đầu về cho thuê căn hộ dài hạn ở Trung Quốc, ngày hôm nay thông báo rằng tỷ lệ cổ phiếu Mỹ chứng chỉ lưu ký (ADS) đại diện cho cổ phiếu thường lớp A của công ty đã được điều chỉnh từ một (1) ADS đại diện cho một trăm năm mươi (150) cổ phiếu thường lớp A sang một (1) ADS đại diện cho mười lăm ngàn (15.000) cổ phiếu thường lớp A (thay đổi tỷ lệ ADS), có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2023. Thay đổi tỷ lệ ADS phản ánh việc chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1/100 được cổ đông thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông hàng năm vào ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Về FLJ Group Limited

FLJ Group Limited là một nền tảng công nghệ dẫn đầu về cho thuê căn hộ dài hạn ở Trung Quốc. Công ty cung cấp các căn hộ thương hiệu sẵn sàng để di chuyển và phù hợp với ngân sách cho những cư dân trẻ đang phát triển ở các thành phố lớn. Công ty áp dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ di động để quản lý các căn hộ cho thuê ở nhiều thành phố Trung Quốc. Công nghệ là trọng tâm của hoạt động kinh doanh và được áp dụng cho quá trình hoạt động từ tìm kiếm, trang trí và thu hút khách thuê đến quản lý bất động sản. Tập trung vào công nghệ giúp Công ty vận hành một danh mục căn hộ lớn, phân tán và phát triển nhanh với hiệu quả hoạt động cao và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Để liên hệ với nhà đầu tư và báo chí, vui lòng liên hệ:

FLJ Group Limited

Email: ir@qk365.com

Christensen

Ở Trung Quốc
Ông Rene Vanguestaine
Điện thoại: +86-10-5900-1548
Email: rene.vanguestaine@christensencomms.com

Ở Mỹ
Bà Linda Bergkamp
Điện thoại: +1-480-614-3004
Email: linda.bergkamp@christensencomms.com