FLJ Group Limited đã ký kết thỏa thuận mua lại Lianlian Holdings Inc.

SHANGHAI, Trung Quốc, ngày 29 tháng 9 năm 2023 – FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“FLJ” hoặc “Công ty”), một nền tảng cho thuê căn hộ dài hạn hàng đầu dẫn đầu bằng công nghệ ở Trung Quốc, hôm nay đã ký kết thỏa thuận mua cổ phần với Lianlian Holdings Inc. (Công ty “Mục tiêu” hoặc “Lianlian”) và một số cổ đông của Công ty Mục tiêu để mua 95% cổ phần đã phát hành và lưu hành của Công ty Mục tiêu với tổng giá mua là 1.800.000.000 NDT (việc “Mua lại”). Giá mua sẽ bao gồm tiền mặt và cổ phiếu phổ thông Loại A mới phát hành của Công ty, phần chính xác sẽ được Công ty xác định tại thời điểm đóng việc Mua lại. Sau khi hoàn tất việc Mua lại, Lianlian sẽ là công ty con sở hữu 95% của Công ty.

Không có bảo đảm rằng tất cả các điều kiện tiên quyết để hoàn tất việc Mua lại, bao gồm trong số những điều khác, việc nhận được các phê duyệt quy định, bao gồm các phê duyệt quy định có liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sẽ được đáp ứng.

Nếu việc Mua lại không hoàn tất trong vòng 180 ngày sau khi ký thỏa thuận mua cổ phần, bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt thỏa thuận mua cổ phần.

Về Lianlian

Lianlian là nhà cung cấp dịch vụ lối sống có trụ sở chính tại Thành Đô, Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ tiếp thị và quảng bá toàn diện cho các nhà hàng, khách sạn và các thương nhân giải trí và giải trí khác, giúp họ đạt được hoạt động hiệu quả về chi phí và lâu dài. Sản phẩm hoặc dịch vụ được các thương nhân này cung cấp trên nền tảng của Lianlian nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày về thực phẩm, dịch vụ lối sống và du lịch của mọi người.

Về ngành Dịch vụ Lối sống của Trung Quốc

Dịch vụ lối sống là dịch vụ kết nối người tiêu dùng cuối cùng với các thương nhân địa phương như khách sạn, nhà hàng và các thương nhân giải trí và giải trí khác thông qua nền tảng thương mại điện tử. Quy mô của ngành dịch vụ lối sống ở Trung Quốc rất lớn và có tiềm năng tăng trưởng lớn. Đến năm 2025, quy mô thị trường của ngành dịch vụ lối sống ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 19,5 nghìn tỷ NDT vào năm 2020 lên 35,3 nghìn tỷ NDT vào năm 20251. Tỷ lệ thâm nhập trực tuyến2 cũng dự kiến sẽ tăng từ 24,3% vào năm 2020 lên 30,8% vào năm 20253. Tiềm năng tăng trưởng của ngành đặt ra một khoảng trống đáng kể để khám phá. Trong tương lai, đổi mới xung quanh việc trao quyền cho thương nhân và trải nghiệm người dùng dự kiến sẽ mang lại giá trị bổ sung cho ngành.

Ông Chengcai Qu, giám đốc điều hành của Công ty nói: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón thương hiệu và đội ngũ Lianlian vào nền tảng FLJ. Chúng tôi lạc quan về chất lượng dịch vụ của Lianlian. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm việc với đội ngũ Lianlian để tiếp tục củng cố vị thế thị trường của họ trong không gian dịch vụ lối sống.”

Giám đốc điều hành của Lianlian bình luận: “Chúng tôi đã công khai nỗ lực trong những năm gần đây để cung cấp các dịch vụ tăng giá trị cho các thương nhân địa phương ở Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của họ. Chúng tôi tin rằng việc Mua lại sẽ giúp chúng tôi có vị thế tốt hơn để nắm bắt xu hướng tăng trưởng trong ngành dịch vụ lối sống của Trung Quốc và quyền truy cập vào thị trường vốn, điều này lần lượt sẽ giúp củng cố hơn nữa vị thế thị trường của chúng tôi trong ngành.”

1. Nguồn: iiMedia Nghiên cứu
2. Tỷ lệ thâm nhập trực tuyến được tính bằng cách chia (i) số lượng các thương nhân giải trí và giải trí sử dụng nền tảng thương mại điện tử để quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho (ii) tổng số thương nhân trong ngành giải trí và giải trí.
3. Nguồn: iiMedia Nghiên cứu

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này cấu thành các tuyên bố “hướng tới tương lai” theo nghĩa của Phần 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, và Phần 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, như đã sửa đổi, và như được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “trong tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Trong số những điều khác, các trích dẫn từ ban quản lý trong thông cáo báo chí này và hoạt động kinh doanh và triển vọng kinh doanh của Công ty và các công ty con của Công ty (gọi chung là “Nhóm”) chứa đựng các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố đó liên quan đến một số rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những tuyên bố trong tương lai. Những rủi ro và sự không chắc chắn này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau: các rủi ro liên quan đến thời gian và khả năng dự kiến hoàn thành giao dịch đề xuất, bao gồm rủi ro rằng giao dịch có thể không đóng trước ngày dừng dài hạn, hoặc do một hoặc nhiều điều kiện đóng giao dịch không được đáp ứng hoặc miễn trừ, chẳng hạn như không nhận được phê duyệt quy định, theo thời gian hoặc theo cách khác, hoặc một cơ quan chính phủ cấm, trì hoãn hoặc từ chối cấp phê duyệt cho việc hoàn tất giao dịch hoặc yêu cầu những điều kiện, giới hạn hoặc hạn chế nhất định liên quan đến các phê duyệt đó; sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào khác có thể dẫn đến việc chấm dứt các thỏa thuận giao dịch có liên quan; rủi ro rằng có thể có sự thay đổi bất lợi trọng yếu đối với tình hình tài chính, hoạt động, triển vọng hoạt động của Công ty hoặc Lianlian; các rủi ro liên quan đến sự gián đoạn thời gian quản lý do giao dịch đề xuất; rủi ro rằng bất kỳ thông báo nào liên quan đến giao dịch đề xuất có thể có tác động bất l