ESGL Holdings Limited báo cáo kết quả nửa đầu năm tài chính 2023

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 tăng 14,1% lên 3,4 triệu đô la nhờ khối lượng điều trị tăng

Tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6,3% từ 58,4% lên 64,7%

Công ty cập nhật hướng dẫn cho năm 2023, dự kiến sẽ có EBITDA điều chỉnh không GAAP dương cho cả năm

SINGAPORE, ngày 04 tháng 10 năm 2023 – Environmental Solutions Group Holdings Limited (NASDAQ: ESGL) (“ESGL” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp giải pháp quản lý chất thải bền vững có sứ mệnh tái chế chất thải công nghiệp thành các sản phẩm tuần hoàn bằng các công nghệ đổi mới và năng lượng tái tạo, hôm nay đã báo cáo kết quả hoạt động và tài chính của mình cho nửa đầu năm 2023.

Tóm tắt Kết quả Tài chính

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu đạt 3,4 triệu đô la, tăng 14,1% so với 3,0 triệu đô la trong nửa đầu năm 2022. Mặc dù tăng trưởng đạt hai con số, Công ty đã chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động theo mùa trong việc bán các sản phẩm tuần hoàn.

Doanh thu trong nửa năm được thúc đẩy bởi quản lý chất thải, tăng 1,2 triệu đô la, tương đương 124,3% so với cùng kỳ năm trước, cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, và được bù đắp một phần bởi doanh số bán các sản phẩm tuần hoàn, giảm 0,7 triệu đô la, tương đương 35,9% so với cùng kỳ năm trước, cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Doanh thu quản lý chất thải cao hơn chủ yếu là do tăng thu gom và xử lý chất thải công nghiệp lỏng, chẳng hạn như axit đã qua sử dụng, nhưng cũng được hưởng lợi từ sự tăng trưởng trong quản lý chất thải nguy hại rắn và dầu pyrôlysis được sản xuất từ chất thải nhựa.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là 64,7% vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, cải thiện đáng kể so với 58,4% trong cùng kỳ sáu tháng của năm 2022, chủ yếu do tối ưu hóa hậu cần. Công ty dự kiến các cải tiến chủ động sẽ tiếp tục tác động tích cực đến lợi nhuận, nhưng một mức độ biến động nhất định sẽ không thể tránh khỏi cho đến khi hoạt động đạt quy mô lớn hơn.

Lỗ ròng là khoảng 0,6 triệu đô la cho nửa đầu năm 2023 so với khoảng 0,7 triệu đô la trong nửa đầu năm 2022.

Lợi nhuận trước lãi vay thuế khấu hao và khấu trừ (“EBITDA”) không GAAP là khoảng 0,8 triệu đô la trong nửa đầu năm 2023 so với khoảng 0,6 triệu đô la cho nửa đầu năm 2022. Sự gia tăng 32% so với cùng kỳ cho thấy lợi nhuận và hiệu quả hoạt động được cải thiện.

EBITDA điều chỉnh không GAAP cho các khoản mục phi thường cho nửa đầu năm 2023 vẫn ở mức 1,0 triệu đô la, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,0 triệu đô la. EBITDA điều chỉnh phẳng chủ yếu là do phát sinh nhiều chi phí phi thường hơn cho việc niêm yết trong nửa đầu năm 2022 so với nửa đầu năm 2023.

Nhận xét của Ban Quản lý

“Năm 2023 là bước ngoặt đối với ESGL khi chúng tôi tìm cách đóng góp vào sự phát triển của mô hình tuần hoàn, bền vững giúp giảm dấu chân carbon của khách hàng,” ông Quek Leng Chuang, người sáng lập, CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ESGL cho biết. “Trong sáu tháng đầu năm, chúng tôi đã thành công trong việc mở rộng năng lực, cải thiện cơ cấu lợi nhuận và tạo ra EBITDA điều chỉnh dương.

“Mặc dù chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn trước mắt từ ngành công nghiệp bán dẫn, chúng tôi tiếp tục chủ động điều chỉnh hỗn hợp của mình và vẫn thận trọng lạc quan về sự cải thiện trong chu kỳ. Sau khi kết thúc quý hai, chúng tôi đã hoàn tất việc niêm yết trên NASDAQ, có tiềm năng tăng khả năng hiển thị của chúng tôi vào thời điểm chất thải công nghiệp, giảm carbon và tính bền vững môi trường đang thu hút sự chú ý của chính phủ và xã hội trên khắp khu vực. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các thông báo sản phẩm mới trong những quý tới và mong đợi kết quả của các sáng kiến tích cực đang diễn ra có thể mở rộng sự hiện diện của chúng tôi đến các khu vực khác của Đông Nam Á.”

Những điểm nổi bật về hoạt động và tiếp theo trong nửa đầu năm 2023

  • Năng lực Hệ thống Nhiệt G2: Công ty đã thành công gấp đôi Năng lực Hệ thống Nhiệt G2 của mình, dẫn đến tiềm năng tăng 12.000 tấn mỗi năm hoặc cơ hội doanh thu tăng thêm ước tính 1,5 triệu đô la trong 3 quý tới.
  • Năng lực Tổng hợp Chất thải Lỏng M4: Công ty đã tối ưu hóa Năng lực Tổng hợp Chất thải Lỏng M4 lên 50%, dự kiến sẽ mang lại tiềm năng tăng 10.000 tấn mỗi năm, hoặc cơ hội doanh thu tăng thêm ước tính 3 triệu đô la trong 3 quý tới.
  • Năng lực Nhựa thành Nguyên liệu Hóa học Bền vững: Công ty đã hoãn đầu tư nâng cấp năng lực lên năm 2024 sau Đánh giá Chiến lược của Shell, với mục tiêu tăng gấp ba lần năng lực lên 1.500 KTA (nghìn tấn mỗi năm).
  • Phát triển chung với Nanomatics: ESGL và Nanomatics tiếp tục phát triển công nghệ phù hợp với thỏa thuận phát triển chung trước đó để chuyển đổi chất thải nhựa thành nguyên liệu hóa học, ống nano carbon và hydro xanh. Các công ty dự định đưa dự án vào hoạt động vào quý 4 năm 2023.
  • Hoàn tất Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh với Genesis Unicorn Capital Corp.: Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, Công ty đã thông báo rằng đã thành công trong việc hoàn tất thỏa thuận kết hợp kinh doanh với Genesis Unicorn Capital Corp. và bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq Global vào ngày tiếp theo, ngày 4 tháng 8 năm 2023.

Bảng cân đối kế toán và thanh khoản

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, ESGL có 1,2 triệu đô la tiền mặt và tương đương tiền so với 0,3 triệu đô la vào cuối nửa đầu năm 2022.

Những kết quả và điểm nhấn hoạt động này cho thấy hiệu su