East Asia Research Tiết lộ Giải pháp của Họ cho các Sự kiện Nghiên cứu Tập trung, Dẫn dắt bởi Nghiên cứu sinh trong Thị trường Hội nghị

Công ty áp dụng cách tiếp cận độc đáo trong lĩnh vực cạnh tranh

SINGAPORE, ngày 14 tháng 10 năm 2023 — East Asia Research Pte. Ltd, một công ty tổ chức hội nghị có trụ sở tại Singapore, tự hào công bố giải pháp của họ cho các sự kiện học thuật nhỏ gọn, do các nhà nghiên cứu dẫn dắt trong thị trường hội nghị sau đại dịch COVID. East Asia Research đang áp dụng cách tiếp cận chọn lọc để nổi bật trong lĩnh vực tổ chức hội nghị ngày càng cạnh tranh sau COVID.

“Trong khi các công ty lớn có thể tổ chức hội nghị với hàng ngàn người tham dự, chúng tôi tin rằng các sự kiện nhỏ hơn do các học giả chuyên môn dẫn dắt có thể thúc đẩy đối thoại sâu sắc, có ý nghĩa hơn về các chủ đề nghiên cứu quan trọng”, ông Tan nói.

Hiện tại, East Asia Research tổ chức các hội nghị sau:

  • Hội nghị khoa học thể thao châu Á – Singapore 2023 (ACSS 2023) vào ngày 5-6 tháng 12
  • Hội nghị tâm lý học ứng dụng Singapore 2023 (SCAP 2023) vào ngày 7-8 tháng 12
  • Hội nghị kinh tế và tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2023 (APEF 2023) vào ngày 14-15 tháng 12

Các bài báo được trình bày tại các hội nghị của nó được xuất bản bởi Springer và được liệt kê trong SCOPUS. Các ấn phẩm gần đây bao gồm “Tài liệu kinh tế và tài chính: Các bài báo được chọn từ Hội nghị kinh tế và tài chính khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2022” và “Sách đọc tâm lý học ứng dụng: Các bài báo được chọn từ Hội nghị tâm lý học ứng dụng Singapore 2022”.

Với các đối thủ cạnh tranh mới nổi lên sau COVID, East Asia Research hướng tới việc trở thành một tổ chức hội nghị được tin cậy trong lĩnh vực chuyên biệt của mình. Ông Tan hy vọng việc tăng cường tiếp xúc truyền thông có thể nâng cao danh tiếng của công ty.

Ông Tan có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tổ chức hội nghị và điều phối công việc từ xa. Ông truyền cảm hứng cho các sự kiện của East Asia Research bằng triết lý Nho giáo tập trung vào đạo đức và đạo lý.

“Chúng tôi tự hào trong việc thúc đẩy môi trường gần gũi, đoàn kết tại các hội nghị của mình, cho phép đối thoại sâu sắc, xây dựng”, ông Tan nói. “Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy trao đổi kiến thức có ý nghĩa giữa các nhà nghiên cứu chuyên gia có thể đẩy mạnh lĩnh vực của họ.”

Nhìn về tương lai, East Asia Research kế hoạch mở rộng danh mục hội nghị của mình vào các lĩnh vực nghiên cứu khác mà nó có thể cung cấp giá trị đáng kể. Ông Tan đang tích cực tuyển dụng các nhà nghiên cứu am hiểu để chủ trì các sự kiện mới như vậy.

Về East Asia Research

Được thành lập năm 2015 bởi Anthony Tan, hiện tại East Asia Research tổ chức ba hội nghị học thuật hàng năm tại Singapore trong các lĩnh vực chuyên biệt bao gồm khoa học thể thao, tâm lý học ứng dụng và kinh tế & tài chính. Mỗi hội nghị thu hút 50-70 nhà nghiên cứu chuyên gia và hướng tới thúc đẩy đối thoại có ý nghĩa và chia sẻ kiến thức.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ear.com.sg/ .

Liên hệ truyền thông

East Asia Research Pte Ltd

+65 62033767

anthonytan@ear.com.sg

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tanleeming