Doanh nghiệp Việt giảm tốc đầu tư ra nước ngoài

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) công bố, trong quý 1/2020, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới và tăng thêm đạt 49,3 triệu USD, bằng 41,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 27 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 22,9 triệu USD (bằng 28,5% so với cùng kỳ 2019) và 6 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm 26,3 triệu USD (bằng 66,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Các số liệu này cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu giảm tốc đầu tư ra nước ngoài, nhất là so với cách đây ít năm, khi nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư lớn ra nước ngoài.

Tuy vậy, điều đáng chú ý là, thay vì chỉ đầu tư vào một số thị trường truyền thống, như Lào, Campuchia, Myanmar… như trước đây, nay các doanh nghiệp Việt đã mở rộng ra nhiều thị trường khác.

Cục Đầu tư nước ngoài ghi nhận, trong số 13 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư từ Việt Nam trong 3 tháng qua, thì dẫn đầu là Hoa Kỳ với 7 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt 20,1 triệu USD, chiếm 40,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp sau đó, là Singapore, với 12,8 triệu USD, chiếm gần 26%; Campuchia, Cuba, Hồng Kông…

Cũng theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/03/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2020, cả nước có 31.665 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 370 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 215,63 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/3/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng vốn đăng ký mới đạt 5,5 tỷ USD với 758 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 1,07 tỷ USD và tổng giá trị vốn góp, mua cổ phần đạt gần 2 tỷ USD.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ