ĐÍNH CHÍNH — VS Media Limited Công bố Giá Chào bán Cổ phiếu Lần đầu ra công chúng

HONG KONG, ngày 27 tháng 9 năm 2023 – Trong một thông cáo trước đó được ban hành dưới cùng một tiêu đề của VS Media Holdings Limited (NASDAQ: VSME) (“VS Media”, hoặc “Công ty”), đã có những sai sót liên quan đến các ngày quan trọng. Xin lưu ý rằng cổ phiếu của Công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 chứ không phải ngày 27 tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, đợt Chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 chứ không phải ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thông cáo đính chính được đưa ra như sau:

VS Media Holdings Limited hôm nay công bố giá chào bán công chúng lần đầu ra công chúng 2.000.000 cổ phiếu phổ thông Loại A với giá chào bán công chúng là 5,00 USD cho mỗi cổ phiếu, tổng doanh thu gộp là 10.000.000 USD cho Công ty (đợt “Chào bán”), trước khi khấu trừ các khoản chiết khấu bán hàng, hoa hồng và các chi phí khác liên quan đến đợt Chào bán.

Dự kiến cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, dưới mã chứng khoán “VSME”. Đợt Chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.

Univest Securities, LLC đóng vai trò là nhà bảo lãnh cho đợt Chào bán.

Một bản đăng ký F-1, đã sửa đổi (Số File 333-273914), liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. Đợt Chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch. Một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt Chào bán sẽ được nộp lên SEC và sẽ có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt Chào bán có thể được nhận, khi có sẵn, từ Univest Securities, LLC bằng cách gửi email yêu cầu đến info@univest.us; hoặc gọi số +1 212-343-8888; hoặc yêu cầu bằng thư thông thường gửi đến Univest Securities, LLC, Chú ý: Edric Guo, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lôi kéo để mua những chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lôi kéo hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Giới thiệu về VS Media Holdings Limited

VS Media Holdings Limited là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông quản lý một mạng lưới toàn cầu các nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số (“Nhà sáng tạo”) những người tạo ra và xuất bản nội dung lên các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube, Facebook, Instagram và TikTok. Các Nhà sáng tạo của họ bao gồm các influencer, KOL – Nhà lãnh đạo ý kiến chủ chốt, blogger và các nhà sáng tạo nội dung khác nuôi dưỡng các cộng đồng người hâm mộ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Công ty trao quyền và hỗ trợ các Nhà sáng tạo bằng cách (i) cung cấp cho họ các cơ sở sản xuất, đào tạo và tài trợ để sản xuất nội dung chất lượng; (ii) giúp họ mở rộng ảnh hưởng truyền thông xã hội và cộng đồng người hâm mộ bằng cách hỗ trợ tiếp thị, quan hệ công chúng và phân tích khán giả; và (iii) quan trọng nhất, cho phép họ kiếm tiền từ ảnh hưởng của mình bằng cách làm việc hiệu quả với các thương hiệu, nền tảng và người hâm mộ. Nó cũng kết nối khoảng cách giữa các thương hiệu và Nhà sáng tạo thông qua việc giúp các thương hiệu tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu của họ một cách hiệu quả bằng cách (i) tư vấn về chiến lược nội dung và ngân sách và đề xuất các Nhà sáng tạo cụ thể; (ii) liên lạc và quản lý các Nhà sáng tạo được lựa chọn; (iii) sản xuất nội dung hấp dẫn và liên quan với các Nhà sáng tạo để quảng bá các thông điệp chính cho các thương hiệu; (iv) xuất bản nội dung được thương hiệu hóa trên các kênh truyền thông xã hội của các Nhà sáng tạo; (v) khuếch đại phạm vi tiếp cận của nội dung của các Nhà sáng tạo và thương hiệu thông qua hoạch định và mua truyền thông xã hội chính xác; (vi) cung cấp dịch vụ tối ưu hóa và duy trì thông qua phân tích dữ liệu và báo cáo.

Để biết thêm thông tin về Công ty, vui lòng truy cập https://www.vs-media.com/.

Cảnh báo về các Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng về tương lai có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro và bất định khác nhau. Các tuyên bố đó bao gồm các tuyên bố liên quan đến khả năng phát triển kinh doanh của Công ty và các tuyên bố khác không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm cả các tuyên bố có thể đi kèm các từ “có ý định”, “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “mong đợi”, “dự kiến”, “dự đoán”, “ước tính”, “nhằm”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “tiềm năng” hoặc các từ tương tự. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng về tương lai này do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng đạt được hoạt động có lãi của Công ty, sự chấp nhận của khách hàng đối với các sản phẩm mới, các hiệu ứng của sự lây lan của Coronavirus (COVID-19) và các biện pháp trong tương lai được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia mà Công ty có các đối tác chuỗi cung ứng, nhu cầu đối với các sản phẩm của Công ty và tình hình tài chính của khách hàng của Công ty, tác động của các sản phẩm và giá cả cạnh tranh, quản lý thành công và, điều kiện kinh tế tổng thể và các yếu tố rủi ro khác được nêu chi tiết trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ của Công ty. Các tuyên bố hướng về tương lai có trong thông cáo báo chí này được đưa ra kể từ ngày của thông cáo báo chí này, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng về tương lai trong thông cáo này, ngoại trừ theo luật áp dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Đối với các truy vấn truyền thông, vui lòng liên hệ:

VS Media Holdings Limited
ir@vs-media.com

Nhà bảo lãnh
Univest Securities, LLC
info@univest.us