Dệt may Thành Công (TCM) đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi trong năm 2020

Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM – HoSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.779,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm 2019, nhưng lợi nhuận ròng chỉ ở mức 189 tỷ đồng, giảm 12%.

Điểm nhấn trong năm 2019 của TCM là việc đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 542 tỷ đồng lên 579 tỷ đồng, ứng với phát hành thành công thêm gần 4 triệu cổ phiếu.

Luỹ kế cả năm, công ty đạt doanh thu 3.645 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 216,8 tỷ đồng, giảm 16,7%.

So với kế hoạch 3.953 tỷ doanh thu và 242 tỷ lợi nhuận sau thuế, năm vừa qua, TCM mới hoàn thành 92% chỉ tiêu doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận.

Giá cổ phiếu của TCM trên thị trường sau 1 tuần sóng gió với cả 5 phiên giảm sâu, trong đó có 2 phiên giảm sàn đã lùi về 13.850 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên 13/3, mức thấp nhất trong gần 3 năm qua (tính theo giá điều chỉnh).

Theo Tin nhanh chứng khoán