Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 22-5.

Theo quyết định này, dự án điện mặt trời nối lưới được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23-11-2019 và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ 1-7-2019 đến hết ngày 31-12-2020 thì được áp dụng biểu giá mua điện mới.

Theo đó, dự án điện mặt trời nổi có mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent/kWh); 1.644 đồng/kWh (7,09 cent/kWh) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (8,38 cent/kWh) là giá mua điện mặt trời mái nhà. Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Các dự án khác không thuộc diện kể trên sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Thủ tướng vừa ban hành khung giá mới cho điện mặt trời

Đối với các dự án tại tỉnh Ninh Thuận nằm trong quy hoạch, vận hành thương mại trước 1-1-2021 được hưởng mức giá 2.086 đồng/kWh (9,35 cent/kWh). Giá mua này cũng chưa gồm thuế VAT và kéo dài trong 20 năm.

Quyết định giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm hạch toán đầy đủ chi phí mua điện của các dự án điện mặt trời ký hợp đồng mua bán điện với EVM hoặc các đơn vị thành viên, đưa vào thông số đầu vào trong phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của tập đoàn.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương về hiện trạng đấu nối điện mặt trời, tổng công suất lắp đặt, sản lượng điện mua từ các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, lộ trình thực hiện và báo cáo Thủ tướng phê duyệt triển khai trên toàn quốc.


Minh Chiến