[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2020

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2020. (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng VietinBank tại Sở giao dịch ngày 2/4/2020

Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa 0,1%/năm; trong khi lãi suất tiền gửi có kì hạn dao dao động từ 0,3% đến 6,8%/năm.

Trong đó, các kì hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,3%/năm; kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,3%/năm, đều giữ nguyên so với tháng 3.

VietinBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với một số kì hạn gửi từ 3 tháng trở lên.

Cụ thể, kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,7%/năm, giảm 0,1 điểm %; các kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được hưởng lãi suất 5,1%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Tiền gửi tại kì hạn 12 tháng và từ 24 đến 36 tháng đang được VietinBank áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm. Kì hạn gửi từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng có lãi suất là 6,6% và từ 18 tháng đến dưới 24 tháng là 6,7%/năm. Tất cả đều giữ nguyên so với tháng 3.

Các kì hạn từ 36 tháng trở lên được ngân hàng huy động với mức lãi suất 6,6%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Nguồn: VietinBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn được huy động với lãi suất 0,2%/năm (cao hơn 0,1 điểm % so với khách hàng cá nhân).

Các khoản tiền gửi dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất tương tự khách hàng cá nhân, dao động từ 4,3 đến 5,1%/năm.

Với các kì hạn từ 12 tháng trở lên, VietinBank áp dụng cùng mức lãi suất 6,3%/năm, giảm từ 0,1 – 0,4 điểm % so với tháng 3.

Bên cạnh VND, VietinBank cũng huy động tiền gửi USD (lãi suất 0%/năm) và EUR (lãi suất từ 0,1 – 0,2%/năm)

Theo Thu Thủy/KTCK