[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng Phương Đông tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Lãi suất ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 4/2020

Cụ thể, các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện nhận được mức lãi suất 0,5%/năm thay vì 0,8%/năm như trước. Riêng tiền gửi không kì hạn vẫn được duy trì mức lãi suất cũ là 0,1%/năm.

Tại các kì hạn từ 1 đến 5 tháng, phạm vi lãi suất được điều chỉnh từ 4,9% – 5%/năm xuống hiện còn 4,7% – 4,75%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Khi khách hàng gửi tiền từ 6 tháng trở lên, mức lãi suất được áp dụng sẽ cao hơn hẳn, nhưng có giảm khoảng 0,2 điểm % so với mức lãi suất cùng kì hạn trong tháng 3.

Theo đó, lãi suất niêm yết cho tiền gửi kì hạn 6, 7 và 8 tháng là 7,1%/năm còn các kì hạn từ 9 – 11 tháng mức lãi suất sẽ là 7,2%/năm.

Đáng chú ý, đối với kì hạn gửi 12 và 13 tháng, nếu khách hàng có số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên khi lĩnh lãi cuối kì thì mức lãi suất ngân hàng OCB áp dụng tương ứng là 8,1%/năm và 8,2%/năm.

Khách hàng có thể rút toàn bộ số tiền gửi trước hạn nhưng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 2 ngày để có thể xét duyệt và chi trả đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nguồn: OCB

Theo Hoàng Quyên/KTCK