[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 4/2020

Cụ thể, tiền gửi các kì hạn từ 1 – 5 tháng hiện sẽ hưởng mức lãi suất từ 4,65% – 4,75%/năm khi gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, thay vì 5%/năm như trước đây.

Với cùng số tiền gửi này, khách hàng sẽ nhận được lãi suất 6,7%/năm tại kì hạn từ 6 – 8 tháng; 6,8%/năm tại kì hạn từ 9 – 11 tháng, thấp hơn 0,1 điểm % so với lãi suất tại kì hạn tương ứng hồi tháng 3.

Tiền gửi ở các kì hạn dài hơn là 13, 15 và 18 tháng hiện hưởng mức lãi suất cao nhất lần lượt là 7%, 7,1% và 7,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với mức lãi suất theo thứ tự các kì hạn niêm yết trong tháng trước.

Một trong những mức lãi suất ngân hàng MSB hiện khá ưu đãi cho khách hàng khi gửi tiền thông thường tại quầy là 7,4%/năm đối với các tài khoản tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng, số dư từ 1 tỉ đồng trở lên.

Đáng chú ý, nếu gửi ít nhất 500 tỉ đồng trong kì hạn 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất được áp dụng tại MSB là 7,5%/năm.

Nguồn: MSB

Lãi suất tiền gửi online mới nhất tháng 4/2020

Hình thức gửi tiền trực tuyến tại MSB đang có khung lãi suất ưu đãi hơn so với gửi tiền tại quầy. Theo đó, tiền gửi kì hạn 24 và 36 tháng đang hưởng lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 7,9%/năm áp dụng cho số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên.

Nguồn: MSB

Theo Hoàng Quyên/KTCK