[Cập nhật] Lãi suất Ngân hàng Đông Á tháng 4/2020

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 4/2020

Cụ thể, lãi suất thấp nhất khi nhận lãi hàng tháng là 4,71%/năm tại kì hạn 5 tháng, thay vì 4,96%/năm như tháng trước.

Gói tiết kiệm các kì hạn từ 1 – 5 tháng cũng có thay đổi khi lãi suất ngân hàng áp dụng là 4,75%/năm, lĩnh lãi cuối kì, giảm so với mức 5% tương ứng trong tháng 3.

Nếu có nhu cầu gửi tiền ở các kì hạn dài hơn như 13, 18, 24 và 36 tháng, khách hàng sẽ được ngân hàng trả mức lãi suất nhận lãi cuối kì là 7,6%/năm, mức lãi suất cao nhất tại DongA Bank hiện nay.

Đối với tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng, các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc tiền gửi thanh toán, ngân hàng vẫn duy trì áp dụng cùng một mức lãi suất là 0,29%/năm.

Nguồn: DongA Bank

Tiết kiệm silk+

Trong đó, tiết kiệm silk+ có biểu lãi suất cố định như tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì cộng thêm 1 biên độ lãi suất tùy theo hạn mức gửi tiền của khách hàng với kì hạn gửi tối thiểu từ 6 tháng trở lên.

Theo Hoàng Hà/KTCK