[Cập nhật] Lãi suất Nam A Bank tháng 4/2020

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 4/2020

Cụ thể, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kì hạn sẽ hưởng lãi suất 0,5%/năm thay vì 0,8%/năm như trước. Khách hàng rút tiền trước hạn vẫn được áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm.

Đối với kì hạn gửi từ 1 – 5 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất được áp dụng là 4,75%/năm, thấp hơn khoảng lãi suất cũ là 4,9% – 5%/năm. Một sự thay đổi lãi suất khác là tại kì hạn 9 và 10 tháng, lãi suất khách hàng nhận được là 6,9%/năm, giảm 0,1 điểm % so với hồi tháng 3.

Lãi suất tại kì hạn 14 và 15 tháng trước đây tương ứng là 7,6% và 7,5%/năm thì nay được Nam A Bank niêm yết cùng ở mức 7,4%/năm.

Phạm vi lãi suất từ 7,5% – 7,8%/năm khi gửi tiền tiết kiệm kì hạn từ 18 – 36 tháng trong tháng trước giờ được đồng loạt điều chỉnh xuống mức 7,5%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Đáng chú ý, khi khách hàng có nhu cầu gửi từ 500 tỉ đồng trong 13 và 24 tháng, mức lãi suất áp dụng lần lượt là 8,45% và 8,6%/năm; ít hơn 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất bằng với gói tiết kiệm kì hạn 12 tháng và 23 tháng tương ứng, lĩnh lãi cuối kì.

Nguồn: Nam A Bank

Thu ThủyLãi suất ngân hàng Nam A Bank online tháng 4/2020

Gói tiết kiệm trực tuyến có lãi suất cao nhất là 8,4%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 18 và 36 tháng. Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới hoặc tái gửi kì hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kì hạn 12 tháng tương tự như tiết kiệm thông thường.

Nguồn: Nam A Bank

Theo Thu Thủy/KTCK