[Cập nhật] Lãi suất Agribank mới nhất tháng 4/2020

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân

Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giữ nguyên so với tháng 3/2020. Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng ở mức 4,7%/năm, giảm 1 điểm phần trăm.

Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,1%/năm, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước. Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,2%/năm, giảm 2 điểm phần trăm.

Nguồn: Agribank

Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và Euro tại Agribank là 0%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Nguồn: Agribank

Theo Hoàng Hà/KTCK