Cabka thực hiện doanh thu 144 triệu euro trong quý ba

Amsterdam ngày 19 tháng 10 năm 2023. Cabka N.V. (cùng với các công ty con “Cabka”, hoặc “Công ty”), một công ty chuyên chuyển đổi chất thải nhựa khó tái chế thành Đóng gói Vận chuyển Khả dụng Đa lần đổi mới (RTP), niêm yết tại Sàn giao dịch Amsterdam, công bố báo cáo kinh doanh quý ba năm 2023 hôm nay.

Doanh thu tổng cộng trong ba quý đầu năm 2023 đạt 144 triệu euro, thấp hơn 6% so với năm ngoái (22Q3: 152 triệu euro), do doanh thu phân khúc không chiến lược giảm 8 triệu euro.

Số liệu phản ánh tình hình kinh tế khó khăn khi khách hàng tiếp tục giảm kho hàng, do lãi suất tăng và lạm phát leo thang, và hoãn đặt hàng lớn trong quý, dẫn đến doanh thu quý là 40 triệu euro.

Phân khúc kinh doanh chiến lược cho doanh thu tương đương năm ngoái. Dựa trên xu hướng giảm giá nguyên vật liệu và năng lượng, chúng tôi thực hiện phần lớn điều chỉnh giá theo chỉ số, hỗ trợ biên lợi nhuận.

Cabka củng cố vị thế mạnh tại châu Âu trong danh mục RTP, tăng 2%. Giải pháp Tùy chỉnh tăng trưởng 22% đặc biệt mạnh tại Mỹ. Ngành kinh doanh ECO phát triển tốt với mức tăng trưởng doanh thu 11%. Những diễn biến tích cực này bù đắp phần nào cho doanh thu yếu ở Sản xuất hợp đồng (-15%) và giảm 24% tại Mỹ do bán hàng chậm hồi phục sau lũ lụt.

Trong quý tư, Cabka dự kiến doanh thu phục hồi mạnh dựa trên các dự án phát triển chung lớn sắp được triển khai như CHEP, Continental và BMW.

Một thỏa thuận khung hai năm mới với Tesla đã được ký gần đây, có hiệu lực từ năm 2024.

Dựa trên nền tảng vững chắc, Cabka xác nhận hướng dẫn trung hạn1 cũng như dự báo cả năm 20232, dù có thể ở phần thấp hơn phổ chỉ số cho năm 2023.

Lịch công bố báo cáo tài chính năm 2024

  • Ngày 20 tháng 3: Kết quả sơ bộ năm 2023
  • Ngày 18 tháng 4: Công bố Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo kinh doanh quý 1 năm 2024
  • Ngày 30 tháng 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên
  • Ngày 13 tháng 8: Kết quả nửa năm và Báo cáo nửa năm 2024
  • Ngày 21 tháng 10: Báo cáo kinh doanh quý 3 năm 2024

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

David Brilleslijper, Liên hệ Đầu tư & Báo chí
IR@cabka.com, hoặc D.Brilleslijper@cabka.com,
+316 109 42514
www.investors.cabka.com

Liên hệ Thương mại:
info@cabka.com
www.cabka.com

Về Cabka

Cabka kinh doanh tái chế nhựa từ chất thải hậu công nghiệp và tiêu dùng thành Đóng gói Vận chuyển Khả dụng Đa lần đổi mới (RTP), như pallet và container lớn tăng cường bền vững chuỗi cung ứng logistics.

Sản phẩm ECO chủ yếu là sản phẩm xây dựng và an toàn giao thông sản xuất hoàn toàn từ chất thải tiêu dùng.

Cabka dẫn đầu ngành với cách tiếp cận tích hợp đóng vòng tuần hoàn từ chất thải đến tái chế rồi sản xuất. Với trung tâm đổi mới riêng, Cabka sở hữu kiến thức, năng lực và công suất hiếm có trong ngành để khai thác triệt để giá trị chuỗi từ chất thải đến sản phẩm cuối cùng.

Cabka niêm yết tại Sàn giao dịch Amsterdam từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 dưới mã CABKA với mã xác định chứng khoán quốc tế NL00150000S7.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung bản tin này có thể bao gồm các tuyên bố được coi là ‘tuyên bố tương lai’. Các tuyên bố tương lai này có thể được xác định bằng cách sử dụng ngôn ngữ tương lai, bao gồm các thuật ngữ như ‘tin tưởng’, ‘ước tính’, ‘kế hoạch’, ‘dự kiến’, ‘dự đoán’, ‘hy vọng’, ‘định’ hoặc, trong mỗi trường hợp, biến thể tiêu cực hoặc khác của chúng hoặc ngôn ngữ so sánh tương tự, hoặc bằng cách thảo luận về chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, sự kiện tương lai hoặc ý định. Các tuyên bố tương lai có thể và thường khác với kết quả thực tế.

Độc giả được cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố tương lai nào đều không phải là bảo đảm về hiệu suất tương lai. Những bất định này khuyên độc giả không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào các tuyên bố tương lai. Những tuyên bố tương lai này chỉ áp dụng tại thời điểm công bố bản tin này. Công ty không cam kết công khai cập nhật hoặc sửa đổi thông tin trong bản tin này, bao gồm bất kỳ tuyên bố tương lai nào, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Tài liệu này chứa thông tin đủ điều kiện là thông tin nội bộ theo nghĩa của Điều 7(1) của Quy định (EU) số 596/2014 về lạm dụng thị trường.


1 Hướng dẫn trung hạn: Tăng trưởng doanh thu hàng năm ở mức số dương cao, biên lợi nhuận trên 20%; chi phí bảo trì và thay thế khoảng 4% doanh thu; vốn lưu động khoảng 20% doanh thu; tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 30-35% lợi nhuận ròng (0,15 euro cho năm tài chính 2022)

2 Dựa trên điều kiện thị trường khó khăn hiện tại, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023 ở khoảng 200-210 triệu euro với biên lợi nhuận EBITDA hồi phục lên khoảng 13-15%

Đính kèm