Khách hàng cá nhận vay tiêu dùng tại BIDV được giảm lãi suất từ 1%-2%/năm

Sau khi tổ chức họp trực tuyến toàn hệ thống vào ngày 1-4, lãnh đạo BIDV thống nhất giảm thêm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đối với các khoản vay hiện hữu, ngân hàng này giảm lãi suất đến 1% cho nhóm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp, trả nợ bằng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm sụt giảm thu nhập. Trường hợp người lao động mất việc được hưởng trợ cấp 1,8 triệu đồng theo định hướng của Chính phủ, BIDV sẽ giảm lãi suất 2%/năm, đồng thời ân hạn chưa thu gốc và lãi đến hạn của những khách hàng này trong thời gian còn dịch.

Mặt khác, BIDV còn cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ gốc, lãi và giảm lãi suất đến 2%/năm (đối với các khoản vay bằng VND) cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mức giảm cụ thể tùy thuộc từng lĩnh vực, ngành nghề và mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Riêng nhu cầu vay mới, BIDV có các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất giảm 2% so với lãi suất cho vay cùng loại tại thời điểm 31-12-2019.

Thời gian triển khai giảm lãi suất cho vay (gồm các khoản vay củ và mới) áp dụng đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày công bố hết dịch Covid-19.

Theo BIDV, với quy mô dư nợ cho vay lớn, ở đợt giảm lãi suất này, ngân hàng dự kiến giảm khoảng 2.400 – 3.000 tỉ đồng thu nhập để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.


Thy Thơ