Borqs Technologies công bố sáp nhập cổ phiếu ngược

SANTA CLARA, Calif., Ngày 29 tháng 9 năm 2023 – Borqs Technologies, Inc. (Nasdaq: BRQS, “Borqs”, hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp giải pháp 5G không dây và Internet vạn vật (IoT) toàn cầu, hôm nay thông báo rằng hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt việc tách cổ phiếu ngược với tỷ lệ 1-cho-12 đối với cổ phiếu phổ thông của Công ty. Việc tách cổ phiếu ngược này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Theo đó, vào ngày có hiệu lực, mỗi mười hai cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty sẽ được chuyển đổi thành một cổ phiếu phổ thông của Công ty. Dự kiến cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Nasdaq với tỷ lệ mới vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, dưới mã chứng khoán mới: G1466B145.

Continental Stock Transfer & Trust Company đang đóng vai trò là đại lý giao dịch cho việc tách cổ phiếu ngược của cổ phiếu phổ thông và sẽ gửi hướng dẫn cho bất kỳ cổ đông nào nắm giữ chứng khoán về việc trao đổi chứng khoán để nhận cổ phiếu phổ thông. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu của họ trong tài khoản môi giới hoặc “tên đường phố” không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để thực hiện việc trao đổi cổ phiếu của họ sau khi tách cổ phiếu ngược. Có thể liên hệ với Continental Stock Transfer tại số (212) 509-4000 nếu có thắc mắc. Bất kỳ cổ phiếu lẻ nào do việc tách cổ phiếu ngược sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Về Borqs Technologies, Inc.

Borqs Technologies (Nasdaq: BRQS, “Borqs”, hoặc “Công ty”) là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các phần mềm và sản phẩm cho IoT, cung cấp các thiết bị thông minh kết nối và giải pháp dịch vụ đám mây có thể tùy chỉnh, khác biệt và mở rộng dựa trên Android. Borqs đã đạt được vị thế lãnh đạo và sự công nhận của khách hàng với tư cách là nhà cung cấp giải pháp IoT từ đầu đến cuối đổi mới, tận dụng các mối quan hệ đối tác chiến lược về chipset cũng như bộ sưu tập phần mềm và IP rộng lớn của mình. Điểm mạnh độc đáo của Borqs bao gồm Giấy phép Android của nó, cho phép Công ty phát triển một thư viện phần mềm IP bao gồm phần mềm chipset, cải tiến Android, cách sử dụng cụ thể theo lĩnh vực và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, phù hợp với các sản phẩm có khối lượng lớn và nhỏ được tùy chỉnh, và hiện đang phát triển các sản phẩm 5G cho điện thoại và điểm phát sóng.
Trang web: www.borqs.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai và Thông tin bổ sung

Thông cáo báo chí này bao gồm “những tuyên bố hướng tới tương lai” liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được mong đợi. Các từ như “dự báo”, “kỳ vọng”, “tin tưởng”, “dự kiến”, “ý định”, “ước tính”, “dự đoán”, “tìm kiếm”, “có thể”, “nên”, “ước tính” và các biến thể tương tự cũng như các cụm từ tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy, nhưng sự vắng mặt của các từ này không có nghĩa là một tuyên bố không hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy liên quan đến các sự kiện hoặc kết quả trong tương lai, dựa trên thông tin hiện có sẵn và phản ánh quan điểm hiện tại của ban quản lý của chúng tôi. Rất nhiều yếu tố có thể khiến các sự kiện hoặc kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các sự kiện và kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm khả năng tuân thủ quy tắc Nasdaq như mô tả ở trên có thể không được khôi phục lại, vì vậy độc giả nên tham khảo các phần Rủi ro trong các tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ của Công ty để xác định thêm các yếu tố quan trọng có thể dẫn đến kết quả thực tế khác với những gì dự kiến. Trừ khi pháp luật hiện hành yêu cầu, Công ty từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các lý do khác.

Liên hệ đầu tư:

Sandra Dou
Phó Chủ tịch Tài chính Doanh nghiệp
Borqs Technologies, Inc.
IR@borqs.com
www.borqs.com