Akso Health Group Đã Phục Hồi Tuân Thủ Yêu Cầu Giá Mở Thấp Tối Thiểu Của Nasdaq

BEIJING, ngày 16 tháng 10 năm 2023 — Akso Health Group (NASDAQ: AHG) (“Akso Health”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”) hôm nay thông báo rằng vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, Công ty đã nhận được thư từ Phòng Danh mục Đầu tư và Niêm yết của Nasdaq thông báo rằng Công ty đã khôi phục tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, Công ty nhận được thông báo rằng cổ phiếu niêm yết Mỹ của Công ty (“ADS”) đã không duy trì giá thầu tối thiểu 1 USD trong 30 ngày kinh doanh liên tiếp, như yêu cầu trong Quy tắc Niêm yết của Thị trường Chứng khoán Nasdaq. Giá thầu đóng cửa của ADS của Công ty là 1 USD hoặc cao hơn từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023. Do đó, Công ty đã khôi phục tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu của Thị trường Vốn Nasdaq theo Quy tắc Niêm yết 5550(a)(2) và vấn đề này đã được giải quyết.

Về Akso Health Group

Akso Health Group (NASDAQ: AHG), trước đây có tên là Xiaobai Maimai Inc., điều hành một nền tảng thương mại điện tử xã hội tại Trung Quốc hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử trong nước và cung cấp cho người dùng một loạt các sản phẩm chất lượng cao và phải chăng. Kể từ cuối năm 2021, Công ty cũng bắt đầu khám phá ngành kinh doanh thiết bị và sản phẩm y tế cùng các dịch vụ y tế liên quan.

Tuyên bố an toàn cảng

Tuyên bố dự báo tương lai này bao gồm các tuyên bố dự báo theo Đạo luật Cải cách Quyền Riêng tư Chứng khoán năm 1995 của Hoa Kỳ. Các tuyên bố này có thể xác định bằng các từ ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tương lai”, “định”, “tin”, “ước tính”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “mục tiêu” và các tuyên bố tương tự. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố dự báo tương lai bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong các báo cáo định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trong báo cáo hàng năm gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu viết khác cũng như qua lời phát biểu của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên với bên thứ ba. Bất kỳ tuyên bố nào không phải là sự kiện lịch sử đều là các tuyên bố dự báo liên quan đến các yếu tố, rủi ro và điều kiện có thể làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thực tế của Công ty so với dự báo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://www.ahgtop.com/en/index.html

Để liên hệ với nhà đầu tư, vui lòng liên hệ:

Công ty
Ban Liên hệ Đầu tư
Ông Simon He
Email: ir@ahgtop.com