AGBA xác nhận việc hai cổ đông lớn tự nguyện khóa cổ phiếu của mình

HỒNG KÔNG, ngày 04 tháng 10 năm 2023 – AGBA Group Holding Limited (“AGBA” hoặc “Công ty”) được niêm yết trên sàn NASDAQ, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực siêu thị tài chính một điểm dừng tại Hồng Kông, xác nhận việc tự nguyện khóa lượng cổ phiếu AGBA nắm giữ bởi hai cổ đông lớn.

Hai cổ đông quan trọng của AGBA, cụ thể là AGBA Holdings Limited và Apex Twinkle Limited, những cổ đông mà cổ phiếu của họ được đăng ký trong Mẫu S-1 có hiệu lực từ ngày 28 tháng 8 năm 2023, đã cam kết rằng họ sẽ không bán cổ phiếu AGBA của mình trong ba tháng tới. Hai cổ đông này nắm giữ khoảng 7,11% vốn cổ phần của AGBA. AGBA bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ và cam kết liên tục từ hai cổ đông này.

Xin lưu ý rằng cổ đông lớn nhất của AGBA, TAG Holdings Limited (“TAG”), hiện nắm giữ 55,5 triệu cổ phiếu phổ thông của AGBA, chiếm 82,3% cổ phần của Công ty. Kể từ khi AGBA niêm yết vào tháng 11 năm 2022, TAG chưa bán bất kỳ cổ phiếu AGBA nào. TAG vẫn cam kết hỗ trợ AGBA mang lại giá trị lâu dài cho tất cả các cổ đông của mình.

Ông Wing-Fai Ng, Chủ tịch nhóm của AGBA cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao niềm tin liên tục của các cổ đông lớn nhất của chúng tôi vào khả năng tăng trưởng doanh thu của AGBA. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình một cách phù hợp, đồng thời thực hiện những thay đổi cần thiết, chẳng hạn như các đợt cắt giảm chi phí gần đây, để giúp chúng tôi tiến lên phía trước. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng lòng tin của nhà đầu tư thông qua cam kết tuân thủ các quy trình tuân thủ nghiêm ngặt nhất và đảm bảo rằng các cổ đông hiện tại và tiềm năng trong tương lai được cập nhật về tất cả các diễn biến công ty của chúng tôi.”

Tầm nhìn của AGBA vượt xa việc chỉ là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông khi chúng tôi phấn đấu để thiết lập vị thế là một tập đoàn toàn cầu trong ngành dịch vụ tài chính. Việc sở hữu bên trong, cùng với việc bổ nhiệm gần đây của nhà hoạt động kinh nghiệm Bob Diamond và quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Atlas Merchant Capital LLC, định vị AGBA để thành công và tăng trưởng trong dài hạn.

Để biết thêm thông tin về tất cả các cập nhật cấu trúc công ty gần đây của AGBA, vui lòng truy cập các liên kết chính thức bên dưới: www.agba.com/ir.

# # #

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán như được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, mục đích, chiến lược, sự kiện hoặc hoạt động trong tương lai và các giả định cơ bản và các vấn đề khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử. Khi Công ty sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “dự định”, “nên”, “tin”, “mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính” hoặc các biểu hiện tương tự không liên quan duy nhất đến các vấn đề lịch sử, đó là những tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán không đảm bảo kết quả hoạt động trong tương lai và liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của Công ty được thảo luận trong các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này chịu sự không chắc chắn và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty; nhu cầu và chấp nhận sản phẩm và dịch vụ; thay đổi công nghệ; điều kiện kinh tế; kết quả của bất kỳ vụ kiện tụng nào có thể được khởi xướng chống lại chúng tôi sau khi hoàn thành sáp nhập kinh doanh; kỳ vọng về chiến lược và hiệu suất tài chính trong tương lai của chúng tôi, bao gồm cả các kế hoạch kinh doanh hoặc mục tiêu, triển vọng, cơ hội và đối thủ cạnh tranh trong tương lai, doanh thu, sản phẩm, giá cả, chi phí hoạt động, xu hướng thị trường, thanh khoản, dòng tiền và sử dụng tiền mặt, chi phí đầu tư vốn, và khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng và theo đuổi cơ hội mua lại; danh tiếng và thương hiệu; tác động của cạnh tranh và giá cả; quy định của chính phủ; biến động chung trong điều kiện kinh tế và kinh doanh tại Hồng Kông và các thị trường quốc tế mà Công ty dự định phục vụ và các giả định cơ bản hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào trong số đó và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, độ dài và mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát coronavirus gần đây, bao gồm tác động của nó đối với kinh doanh và hoạt động của chúng tôi. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tệp nộp của Công ty với SEC, có thể được xem xét tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ công khai sửa đổi các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày này.

Về AGBA Group:

Được thành lập vào năm 1993, AGBA Group Holding Limited (NASDAQ: “AGBA”) là một siêu thị tài chính một điểm dừng hàng đầu có trụ sở tại Hồng Kông, cung cấp bộ dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe rộng nhất tại Vùng Đại Bán đảo Vịnh Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (GBA) thông qua một hệ sinh thái dẫn dắt bởi công nghệ, cho phép khách hàng mở khóa các lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Được tin tưởng bởi hơn 400.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Tập đoàn được tổ chức thành bốn doanh nghiệp hàng đầu thị trường: Kinh doanh Nền tảng, Kinh doanh Phân phối, Kinh doanh Chăm sóc Sức khỏe và Kinh doanh Fintech.

Để biết thêm thông tin về AGBA, vui lòng truy cập www.