AGBA Báo cáo với NASDAQ và SEC liên quan đến các Hoạt động Giao dịch Bất thường trong Cổ phiếu AGBA

HỒNG KÔNG, ngày 03 tháng 10 năm 2023 – NASDAQ-listed, AGBA Group Holding Limited (“AGBA” hoặc “Công ty”), siêu thị tài chính tổng hợp hàng đầu tại Hồng Kông, cập nhật về các hành động của mình chống lại một số hoạt động giao dịch bất thường trong cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, AGBA đã gửi một bức thư cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và cho Nasdaq liên quan đến các hoạt động giao dịch bất thường trong cổ phiếu phổ thông của Công ty do các bên không xác định thực hiện kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Vào những ngày giao dịch bất thường đó, khối lượng giao dịch đại diện cho hơn 100% cổ phiếu có thể giao dịch tự do của Công ty.

AGBA đang xem xét nghiêm túc các vấn đề này và cam kết bảo vệ cổ đông của Công ty.

Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng cổ đông kiểm soát của Công ty, TAG Holdings Limited (“TAG”), hiện nắm giữ 55.500.000 cổ phiếu phổ thông của AGBA (“Cổ phiếu phổ thông”), chiếm khoảng 82,3% tổng số Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty tính đến ngày hôm nay. TAG chưa bán bất kỳ Cổ phiếu phổ thông nào kể từ ngày Công ty niêm yết trên Nasdaq vào tháng 11 năm 2022. Tất cả Cổ phiếu phổ thông do TAG nắm giữ đều là cổ phiếu hạn chế và phải được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (“Đạo luật”) hoặc dựa vào bất kỳ miễn trừ đăng ký nào áp dụng theo Đạo luật để có thể được bán trên thị trường công cộng.

Để biết thêm thông tin về tất cả các cập nhật cấu trúc doanh nghiệp gần đây của AGBA, vui lòng truy cập các liên kết chính thức bên dưới: www.agba.com/ir.

# # #

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán như được định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, sự kiện trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai và các giả định cơ bản và các vấn đề khác không phải là các tuyên bố về các sự kiện lịch sử. Khi Công ty sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “dự định”, “nên”, “tin tưởng”, “mong đợi”, “dự kiến”, “dự án”, “ước tính” hoặc các biểu thức tương tự không liên quan đến các vấn đề lịch sử, Công ty đang đưa ra các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán không đảm bảo kết quả hoạt động trong tương lai và liên quan đến rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng của Công ty được thảo luận trong các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này chịu sự không chắc chắn và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty; nhu cầu và chấp nhận sản phẩm và dịch vụ; thay đổi công nghệ; điều kiện kinh tế; kết quả của bất kỳ vụ kiện tụng pháp lý nào có thể được thực hiện chống lại chúng tôi sau khi hoàn thành sáp nhập kinh doanh; kỳ vọng về các chiến lược và hiệu suất tài chính trong tương lai của chúng tôi, bao gồm cả các kế hoạch kinh doanh hoặc mục tiêu trong tương lai, triển vọng hoạt động và cơ hội và cạnh tranh, doanh thu, sản phẩm, giá cả, chi phí hoạt động, xu hướng thị trường, thanh khoản, dòng tiền và sử dụng tiền mặt, chi tiêu vốn, và khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng và theo đuổi cơ hội mua lại; danh tiếng và thương hiệu; tác động của cạnh tranh và giá cả; quy định của chính phủ; biến động chung trong điều kiện kinh tế và kinh doanh ở Hồng Kông và các thị trường quốc tế mà Công ty dự định phục vụ và các giả định nằm dưới hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào trong số này và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên SEC, độ dài và mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát coronavirus gần đây, bao gồm tác động của nó trên toàn bộ hoạt động và kinh doanh của chúng tôi. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tài liệu nộp lên SEC của Công ty, có thể được xem xét tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ sửa đổi công khai các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày của tài liệu này.

Về AGBA Group:

Được thành lập vào năm 1993, AGBA Group Holding Limited (NASDAQ: “AGBA”) là siêu thị tài chính tổng hợp hàng đầu dựa trên Hồng Kông cung cấp bộ dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe rộng nhất ở Vịnh Đại Cảng Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (GBA) thông qua một hệ sinh thái dẫn dắt bởi công nghệ, cho phép khách hàng mở khóa lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Được tin tưởng bởi hơn 400.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Tập đoàn được tổ chức thành bốn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường: Doanh nghiệp Nền tảng, Doanh nghiệp Phân phối, Doanh nghiệp Chăm sóc sức khỏe và Doanh nghiệp Fintech.

Để biết thêm thông tin về AGBA, vui lòng truy cập www.agba.com

Liên hệ Truyền thông và Nhà đầu tư:

Bà Bethany Lai
media@agba.com/ ir@agba.com
+852 5529 4500
Kênh Truyền thông Xã hội:
agbagroup
LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook | YouTube