Adlai Nortye Ltd. công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

SINGAPORE và NORTH BRUNSWICK, N.J. và HANGZHOU, Trung Quốc, ngày 29 tháng 9 năm 2023 – Adlai Nortye Ltd. (NASDAQ: ANL) (“Công ty” hoặc “Adlai Nortye”), một công ty công nghệ sinh học lâm sàng ở giai đoạn phát triển tập trung vào phát triển các liệu pháp điều trị ung thư sáng tạo, hôm nay công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của mình gồm 2.500.000 chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”), hoặc 2.875.000 ADS nếu nhà đầu tư thực hiện quyền mua thêm, mỗi ADS đại diện cho ba cổ phiếu phổ thông loại A, với giá chào bán công chúng là 23,00 USD mỗi ADS. Tất cả các ADS đều được chào bán bởi Adlai Nortye. Ngoài ra, một nhà đầu tư sẽ mua tổng cộng 5.217.391 cổ phiếu phổ thông loại A từ Adlai Nortye trong đợt chào bán riêng lẻ song song với thời điểm đóng cổ phiếu chào bán công chúng với cùng mức giá mua mỗi cổ phiếu. Adlai Nortye dự kiến sẽ thu về tổng doanh thu gộp 97,5 triệu USD, bao gồm 57,5 triệu USD từ đợt chào bán công chúng (trước khi khấu trừ chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí ủy thác và không tính đến khả năng thực hiện quyền mua thêm của nhà đầu tư) và 40,0 triệu USD từ đợt chào bán riêng lẻ song song. Giả định nhà đầu tư thực hiện đầy đủ quyền mua thêm, tổng doanh thu gộp mà Adlai Nortye nhận được có thể lên tới khoảng 106,1 triệu USD.

Các ADS dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán toàn cầu Nasdaq vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “ANL”. Việc chào bán dự kiến sẽ đóng vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, tùy thuộc vào việc hoàn thành các điều kiện đóng thông thường.

Cantor Fitzgerald & Co. đang đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho đợt chào bán công chúng.

Một bản đăng ký liên quan đến các chứng khoán được chào bán công khai đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2023. Việc chào bán công chúng chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch bằng văn bản. Bản sao cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán công chúng, khi có, có thể được lấy từ: Cantor Fitzgerald & Co., Chú ý: Vốn thị trường, 110 Đường 59 phía Đông, Tầng 6, Thành phố New York, New York 10022, hoặc qua email tại prospectus@cantor.com.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán, hoặc lời mời chào mua, cũng không có bất kỳ giao dịch bán nào liên quan đến các chứng khoán này tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Adlai Nortye
Adlai Nortye là một công ty công nghệ sinh học lâm sàng toàn cầu ở giai đoạn phát triển tập trung vào việc khám phá và phát triển các liệu pháp điều trị ung thư sáng tạo cho bệnh nhân trong phổ các loại khối u, với các trung tâm R&D toàn cầu được thành lập tại New Jersey và Hangzhou. Với trọng tâm chiến lược về ung thư. Công ty đã xác định và phát triển một loạt sáu ứng cử viên thuốc mạnh mẽ.

Adlai Nortye đã thu hút được một đội ngũ quản lý và một hội đồng tư vấn khoa học với các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học có ảnh hưởng trong ngành, những người cung cấp hướng dẫn chiến lược quốc tế và chiến lược cho các đội ngũ R&D, phát triển kinh doanh và hoạt động của công ty. Ngoài việc xây dựng năng lực R&D của riêng mình, Công ty tiếp tục tìm kiếm và bảo đảm các quan hệ đối tác với các công ty dược phẩm đa quốc gia hàng đầu như Eisai và Novartis, để tận dụng tối đa tiềm năng của các chương trình ống dẫn của mình. Công ty phấn đấu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong làn sóng miễn dịch – liệu pháp kết hợp tiếp theo bằng cách sử dụng chiến lược liệu pháp kết hợp. Mục tiêu cuối cùng của công ty là biến ung thư chết người thành một căn bệnh mãn tính và cuối cùng có thể chữa khỏi.

Các tuyên bố hướng tới tương lai và cảnh báo
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành “các tuyên bố hướng tới tương lai”, bao gồm liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đợt chào bán riêng lẻ song song được đề xuất. Không có bảo đảm nào có thể đưa ra rằng đợt chào bán được thảo luận ở trên sẽ được hoàn tất theo các điều khoản được mô tả, hoặc có thể hoàn tất hay không. Các tuyên bố hướng tới tương lai chịu ảnh hưởng của nhiều điều kiện, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Các yếu tố rủi ro của bản đăng ký và bản cáo bạch của Công ty cho đợt chào bán của Công ty được nộp lên SEC. Bản sao có sẵn trên trang web của SEC, www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo báo chí này, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

Liên hệ:
Quan hệ Nhà đầu tư:
Charles Zhou
Amanda Kong

Adlai Nortye Ltd.
ir@adlainortye.com