Adlai Nortye Ltd. công bố đóng cửa chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

SINGAPORE và NORTH BRUNSWICK, N.J. và HANGZHOU, Trung Quốc, ngày 03 tháng 10 năm 2023 – Adlai Nortye Ltd. (NASDAQ: ANL) (“Công ty” hoặc “Adlai Nortye”), một công ty công nghệ sinh học lâm sàng giai đoạn đầu tập trung vào việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư đổi mới, hôm nay đã công bố việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trước đó của 2.500.000 chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”), mỗi ADS đại diện cho ba cổ phiếu phổ thông Loại A với giá chào bán công khai là 23,00 USD mỗi ADS. Tất cả các ADS đều được chào bán bởi Adlai Nortye. Ngoài ra, Nippon Kayaku Co., Ltd., một công ty hóa chất có trụ sở tại Nhật Bản, đã mua tổng cộng 5.217.391 cổ phiếu phổ thông Loại A từ Adlai Nortye trong một đợt đặt mua riêng lẻ đồng thời với thời điểm đóng cửa của đợt chào bán công khai với cùng mức giá mua mỗi cổ phiếu. Adlai Nortye nhận được tổng doanh thu gộp 57,5 triệu USD từ đợt chào bán công khai (trước khi khấu trừ chiết khấu dành cho nhà đầu tư và hoa hồng môi giới cùng các chi phí chào bán) và 40,0 triệu USD từ đợt đặt mua riêng lẻ đồng thời.

Các ADS bắt đầu giao dịch trên thị trường toàn cầu Nasdaq vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “ANL”.

Cantor Fitzgerald & Co. đã đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất cho đợt chào bán công khai.

Một bản đăng ký liên quan đến các chứng khoán được chào bán công khai đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán công khai chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bằng văn bản. Một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán công khai có thể được lấy từ: Cantor Fitzgerald & Co., Chú ý: Thị trường Vốn, 110 Đường 59 Phía Đông, Tầng 6, Thành phố New York, New York 10022, hoặc qua email tại prospectus@cantor.com.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán, hoặc lời mời chào mua, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán nào liên quan đến các chứng khoán này tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về Adlai Nortye
Adlai Nortye là một công ty công nghệ sinh học lâm sàng toàn cầu ở giai đoạn đầu, tập trung vào việc khám phá và phát triển các liệu pháp điều trị ung thư đổi mới cho bệnh nhân trên khắp các loại khối u, với các trung tâm R&D toàn cầu được thành lập tại New Jersey và Hangzhou. Với trọng tâm chiến lược về ung thư. Công ty đã xác định và phát triển một loạt sáu ứng cử viên thuốc mạnh mẽ.

Adlai Nortye đã tập hợp một đội ngũ quản lý và một hội đồng tư vấn khoa học với các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học có ảnh hưởng trong ngành, những người cung cấp hướng dẫn chiến lược quốc tế và chiến lược cho các đội ngũ R&D, phát triển kinh doanh và hoạt động của công ty. Ngoài việc xây dựng năng lực R&D của riêng mình, Công ty tiếp tục tìm kiếm và bảo đảm các quan hệ đối tác với các công ty dược phẩm đa quốc gia hàng đầu như Eisai và Novartis, để tối đa hóa tiềm năng của các chương trình ống dẫn của mình. Công ty phấn đấu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong làn sóng tiếp theo của các liệu pháp miễn dịch ung thư kết hợp. Mục tiêu cuối cùng của công ty là biến ung thư chết người thành một căn bệnh mãn tính và cuối cùng có thể chữa khỏi.

Tuyên bố hướng tới tương lai và cảnh báo
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai”, bao gồm liên quan đến đợt chào bán công khai ban đầu và đợt đặt mua riêng lẻ đồng thời được đề xuất. Không có bảo đảm nào có thể đưa ra rằng đợt chào bán được thảo luận ở trên sẽ được hoàn tất theo các điều khoản được mô tả, hoặc tất cả. Các tuyên bố hướng tới tương lai phải chịu nhiều điều kiện, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Các yếu tố rủi ro của bản đăng ký và bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của Công ty nộp lên SEC. Bản sao có sẵn trên trang web của SEC, www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo báo chí này, ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp.

Liên hệ:
Quan hệ Nhà đầu tư:
Charles Zhou
Amanda Kong

Adlai Nortye Ltd.
ir@adlainortye.com