YES Electromotive và Wasl Investment Finance Ltd. Hợp tác Cung cấp Tài chính Xe điện Có thể Tiếp cận

MUVA EV 3WHEELER

Lahore, Punjab 13/10/2023 – YES Electromotive, một công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện và Wasl Investment Finance Ltd., một công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) hàng đầu đã hợp tác để cung cấp các lựa chọn tài chính tiếp cận được cho mẫu xe điện ba bánh sắp tới “MUVA”. Sự hợp tác này giải quyết trực tiếp thách thức về chi phí ban đầu cao liên quan đến xe điện, làm cho chúng có giá cả phải chăng hơn cho các tài xế và doanh nghiệp.

Một buổi lễ ký kết trọng thể đánh dấu sự hợp tác này có sự tham dự của các giám đốc điều hành cấp cao từ cả hai bên.

Mẫu MUVA, dự kiến ra mắt vào năm 2024, hứa hẹn giảm đáng kể 25% chi phí vận hành so với động cơ đốt trong truyền thống, làm cho sự hợp tác này kịp thời trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang. Wasl Investment Finance Ltd. đóng vai trò là nguồn tài chính chính, cung cấp các lựa chọn trả góp cạnh tranh, giảm gánh nặng tài chính và cho phép chuyển đổi sang giao thông bền vững với chi phí hiệu quả.

Cả hai bên nhấn mạnh tác động rộng lớn hơn của sự hợp tác này đối với môi trường. Bằng cách khuyến khích sử dụng xe điện, sự hợp tác này phù hợp với những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại giá nhiên liệu ngày càng tăng và giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào nhiên liệu hóa thạch. Sự hợp tác này đại diện cho một bước tiến quan trọng hướng tới giao thông vận tải bền vững và khả thi về mặt kinh tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm môi trường.

Sự hợp tác này vượt xa một sự hợp tác đơn thuần; nó đại diện cho cam kết sâu sắc đối với người dân Pakistan. Hasan Mian, Giám đốc điều hành của YES Electromotive, nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự thịnh vượng của đồng bào. Sự hợp tác này cung cấp sự tiện lợi và lợi ích vượt trội, đặc biệt là cho những người lao động chăm chỉ hàng ngày của chúng ta. Nó phục vụ như bằng chứng về sự cống hiến không lay chuyển của chúng tôi để tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của họ.”

Theo Faraz Zaidi, Giám đốc điều hành của Wasl Investment Finance Ltd., “Sự hợp tác này mang lại nhiều hơn lợi ích tài chính. Nó mang lại hiệu quả và trải nghiệm tốt hơn cho cả lái xe và hành khách, cuối cùng góp phần giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nhiên liệu hóa thạch.” Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ vượt xa việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch; họ đang tích cực cho phép một cuộc cách mạng bền vững.

Yes Electromotive

WASL Investment Finance Ltd.

MUVA EV 3WHEELER

Liên hệ truyền thông

Eleventh X

*****@eleventhx.net

http://www.eleventhx.net

Nguồn: WASL Investment Finance Ltd.