Vượt qua những thách thức đặt ra bởi sự kế vị của một công ty bằng Trí tuệ nhân tạo – Công nghệ xã hội như SLACK – Beat Shuffle

Bạn hiện có sử dụng mạng xã hội nào không

Tạo điều kiện cho sự chuyển giao công việc một cách trơn tru cho thế hệ tiếp theo trong M&A và vượt ra ngoài với AI và Mạng xã hội Doanh nghiệp

Tokyo, Nhật Bản 25 Tháng 9 2023 – Beat Communication Co., Ltd. (Trụ sở chính: Minato-ku, Tokyo, Giám đốc điều hành: Ryo Murai) đã tiến hành khảo sát nhận thức của 300 nam và nữ từ 22 đến 65 tuổi trên khắp Nhật Bản trên internet về AI như Chat GPT, các dịch vụ mạng xã hội, công cụ giao tiếp nhóm và nỗ lực chuyển đổi số hiện tại của chính phủ Nhật Bản. Đây sẽ là báo cáo phân tích thứ 2 bằng tiếng Anh nói về việc sử dụng AI và các chủ đề này ở Nhật Bản vào năm 2023. 10 câu hỏi chúng tôi đặt ra trong cuộc khảo sát được liệt kê ở cuối.

– Hiện tại bạn có sử dụng mạng xã hội nào không? (Facebook, Instagram, Clubhouse, Mạng xã hội Doanh nghiệp, Trò chuyện Kinh doanh, Công cụ Giao tiếp Nhóm, Lineworks)

Đối với câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng cách yêu cầu người trả lời chọn từ ba lựa chọn: ‘sử dụng thường xuyên’, ‘sử dụng’ và ‘không sử dụng’. Kết quả cho thấy khoảng 9% báo cáo họ sử dụng thường xuyên và khoảng 28% báo cáo hiện đang sử dụng, nâng tổng tỷ lệ người thường xuyên sử dụng mạng xã hội lên khoảng 37% ở Nhật Bản. Mặt khác, 63% người được hỏi cho biết họ không sử dụng các dịch vụ mạng xã hội.

– Bạn đã từng sử dụng Công cụ Giao tiếp Nhóm, Mạng xã hội Doanh nghiệp hoặc trò chuyện kinh doanh như Slack, Beat Shuffle, Google Workspace, Beat Messenger, Chatwork, Workplace, Teams hoặc Yammer, v.v. chưa?

Đối với câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng cách yêu cầu người trả lời chọn từ ba lựa chọn: ‘đã sử dụng’, ‘đã sử dụng một chút’ và ‘chưa bao giờ sử dụng’. Kết quả, khoảng 14% cho biết họ ‘đã sử dụng’ và khoảng 15% cho biết họ ‘đã sử dụng một chút’, nâng tổng tỷ lệ người thường xuyên sử dụng mạng xã hội như công cụ kinh doanh lên gần 30% ở cả nước. Mặt khác, khoảng 71% người được hỏi cho biết họ ‘chưa bao giờ sử dụng nó’.

– Gần đây, người ta ngày càng lo ngại về tình trạng thiếu lao động ở Nhật Bản. Bạn có nghĩ rằng mạng xã hội doanh nghiệp có hiệu quả đối với việc ‘chuyển giao’ công việc giữa các bên không?

Đối với câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng cách yêu cầu người trả lời chọn từ ba lựa chọn: ‘nghĩ rằng nó rất hiệu quả’, ‘nghĩ rằng nó hiệu quả’ và ‘không nghĩ rằng nó hiệu quả’. Kết quả, khoảng 8% nói rằng họ ‘nghĩ rằng nó rất hiệu quả’ và khoảng 60% nói rằng họ nghĩ nó hiệu quả, nâng tổng tỷ lệ người thường xuyên sử dụng mạng xã hội lên gần 70%. Mặt khác, khoảng 32% người được hỏi nói rằng họ không nghĩ nó hiệu quả.

– Chiến lược Mạng xã hội để Giải quyết Vấn đề Bàn giao

Theo một báo cáo của Cơ quan Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, gần một phần ba số chủ doanh nghiệp lớn tuổi bị buộc phải đóng cửa doanh nghiệp của họ vì họ không tìm được người kế nhiệm ở Nhật Bản. Do đó, việc kế nhiệm doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ là một vấn đề cấp bách, và tình trạng thiếu người kế nhiệm đã trở thành trọng tâm của chính sách quốc gia (Tham khảo 1). Hơn nữa, với những thách thức đang diễn ra của virus corona mới, lạm phát và tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các chủ sở hữu quy mô nhỏ được cho là sẽ tiếp tục phải đối mặt với những tình huống khó khăn.

Trong bối cảnh này, nhiều công ty ở Nhật Bản đang thúc đẩy việc triển khai mạng xã hội doanh nghiệp, đã trở thành một công cụ hiệu quả để tích lũy kiến ​​thức. Mạng xã hội cho phép thu thập và phân tích các tương tác của thông tin khách hàng trong cộng đồng, thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh tương tự trong quá khứ. Kiến ​​thức và dữ liệu tích lũy này hỗ trợ việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển người kế nhiệm, chuyển giao nhiệm vụ giữa nhân viên trong công ty và thúc đẩy sáp nhập và mua lại giữa các công ty.

Ngay cả trong các công ty nơi việc bàn giao đột ngột xảy ra do thiếu hụt nhân sự bất ngờ, phản ứng nhanh chóng là có thể khi những người mới tham gia công ty hoặc nhân viên từ các công ty đối tác liên minh được bổ sung. Môi trường này, nơi người ta có thể học ngay lập tức từ cơ sở kiến ​​thức đã tích lũy, đã trở thành nền tảng để nâng cao đáng kể hiệu quả đào tạo tân binh.

– Tích hợp AI và Công nghệ Xã hội

Công nghệ xã hội đang tiến triển theo hướng cung cấp và quản lý kiến ​​thức theo cách phù hợp với nhu cầu và khả năng cá nhân bằng cách sáp nhập với AI. Đây là một số ví dụ:

  • Cung cấp Kiến ​​thức Cá nhân hóa: AI sẽ bắt đầu cung cấp thông tin tương tự dựa trên dữ liệu nhân viên đang tìm kiếm và nghiên cứu trong các mạng xã hội. Điều này sẽ cho phép từng nhân viên có được kiến ​​thức cần thiết một cách hiệu quả và trơn tru.

  • Quản lý Kiến ​​thức do AI điều khiển: AI quản lý và tổ chức dòng dữ liệu và thông tin phức tạp một cách hiệu quả. Điều này cho phép nhân viên truy cập nhanh chóng vào thông tin quan trọng theo trình tự thời gian.

  • Phân tích Kiến ​​thức Dự đoán thông qua AI: Với việc giới thiệu công nghệ xã hội và các kỹ thuật AI tiên tiến, các công ty có thể dự đoán xu hướng thị trường và chuyển động của ngành trong tương lai, thiết kế các chương trình đào tạo và đào tạo phù hợp.

  • Phát triển Người kế nhiệm Hiệu quả: Sử dụng mạng xã hội doanh nghiệp, AI thiết kế và quản lý các chương trình phát triển người kế nhiệm phù hợp với nhịp độ học tập của người học, cho phép nhân viên đảm nhận các vai trò mới trải qua đào tạo một cách trơn tru và hiệu quả.

Những tiến bộ này sẽ hỗ trợ các c