Tiết lộ bản thiết kế cho một cuộc cách mạng lãnh đạo đầy lòng trắc ẩn: “Sách chơi lãnh đạo tâm trung tâm”

Ảnh Ebook

Có một cuốn sách hướng dẫn mới trên thị trường.

London, Ontario 29 Tháng 9 2023 – Trong một thế giới đầy rẫy những cuộc khủng hoảng lãnh đạo, nơi sự ngắt kết và thất vọng hoành hành tràn lan trong nơi làm việc, một tia hy vọng xuất hiện. Đó không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; đó là chất xúc tác cho một sự chuyển đổi động đất trong cách chúng ta dẫn dắt, kết nối và phát triển. Giới thiệu “The Heart-Centered Leadership Playbook,” một giải pháp đột phá cho vấn đề cũ kỹ về sự lãnh đạo không có cảm hứng, không hiệu quả.

Khi bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp, nhu cầu về sự lãnh đạo chân thành, đồng cảm và có mục đích đã đạt đến mức sôi sục. “The Heart-Centered Leadership Playbook” chính là câu trả lời – một hướng dẫn toàn diện trang bị cho các nhà lãnh đạo những công cụ và tư duy để đối phó với những thách thức ngày nay với lòng trắc ẩn, sự khôn ngoan và tấm lòng.

Trong những trang sách biến đổi này, độc giả sẽ khám phá ra những bí mật để nuôi dưỡng một nơi làm việc nơi sự hợp tác chiến thắng cạnh tranh, nơi các cá nhân tìm thấy mục đích của mình, và nơi các nhà lãnh đạo trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực. Đó không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; đó là một cuộc cách mạng đang chờ được kích hoạt.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình sẽ tiết lộ bản thiết kế cho một cuộc cách mạng lãnh đạo đầy lòng trắc ẩn, cuộc cách mạng hứa hẹn sẽ định hình lại cách chúng ta nhìn nhận lãnh đạo và truyền cảm hứng cho một thế hệ mới các nhà lãnh đạo có trái tim.

Để biết thêm thông tin truyền thông hoặc yêu cầu bản sao đánh giá, vui lòng liên hệ:

Deborah Crowe

(519) 878-5839

deb@debcrowe.com

www.debcrowe.com

DebFinal

Liên hệ truyền thông

Davwill Consulting Inc. o/a Deborah Crowe

deb@debcrowe.com

519-878-5839

78 Charterhouse Crescent, London, ON N5W 5V5

Home

Nguồn: Davwill Consulting Inc. o/a Deborah Crowe