Thị trường vệ tinh nano và vi vệ tinh dự kiến đạt 14,36 tỷ USD vào năm 2030 nhờ quá trình thu nhỏ công nghệ

SNS LOGO

“Theo nghiên cứu nội bộ của SNS Insider, quy mô thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh được định giá là 2,92 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 14,36 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) ấn tượng là 22% trong giai đoạn dự báo 2023-2030.”

Austin, Texas ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Theo nghiên cứu của SNS Insider, thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các tiến bộ công nghệ, hiệu quả chi phí và phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng.

Báo cáo của SNS Insider cho thấy quy mô của thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh là 2,92 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 14,36 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) dự kiến là 22% trong giai đoạn dự báo từ năm 2023 đến năm 2030.

Phạm vi báo cáo thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh

Thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh, thường được gọi là “CubeSats”, là các vệ tinh nhỏ gọn, hiệu quả chi phí và đang thu hút sự chú ý và phổ biến ngày càng tăng trong những năm gần đây nhờ tính linh hoạt và chi phí hợp lý trong khám phá không gian. Những vệ tinh siêu nhỏ này đã dân chủ hóa việc tiếp cận với không gian, cho phép các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp tham gia vào các sứ mệnh không gian mà trước đây không thể tiếp cận về mặt tài chính. Do kích thước và khối lượng nhỏ, các vệ tinh nano có thể được phóng lên với tư cách là tải trọng phụ trên các phi vụ tên lửa lớn hơn, giảm chi phí phóng đáng kể. Các vi vệ tinh thường được sử dụng cho phạm vi nhiệm vụ rộng hơn, bao gồm quan sát Trái đất, viễn thông, định vị và nghiên cứu khoa học.

Lấy mẫu báo cáo miễn phí về thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh tại https://www.snsinsider.com/sample-request/1671

Phân tích thị trường

So với các vệ tinh lớn truyền thống, các vệ tinh nano và vi vệ tinh có chi phí thiết kế, xây dựng và phóng lên vũ trụ đáng kể thấp hơn. Lợi thế về chi phí này đã khiến không gian trở nên dễ tiếp cận hơn đối với một phạm vi rộng rãi hơn các tổ chức, bao gồm các công ty khởi nghiệp, trường đại học và nền kinh tế mới nổi, do đó mở rộng thị trường. Sự tiến bộ trong công nghệ thu nhỏ cho phép tích hợp các cảm biến mạnh mẽ, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống đẩy vào các nền tảng vệ tinh nhỏ. Điều này đã nâng cao khả năng của chúng, cho phép một loạt nhiệm vụ rộng hơn bao gồm quan sát Trái đất, truyền thông từ xa, nghiên cứu khoa học và thông tin liên lạc. Việc thương mại hóa không gian đã dẫn đến việc tăng đầu tư khu vực tư nhân vào công nghệ Vệ tinh nano và vi vệ tinh. Các công ty đang khám phá các mô hình kinh doanh mới như vệ tinh dưới dạng dịch vụ và phân tích dữ liệu, thúc đẩy tăng trưởng thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh. Nhu cầu về dữ liệu quan sát Trái đất và truyền thông từ xa thời gian thực ngày càng tăng trên nhiều lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, theo dõi khí hậu và quản lý thiên tai. Các vệ tinh nano và vi vệ tinh phù hợp với các ứng dụng này, cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí cho việc thu thập và phân tích dữ liệu.

Các nhà cung cấp chính bao gồm:

 • Astro Digital
 • AAC Clyde Space AB
 • Lockheed Martin Corporation
 • Planet Labs Inc
 • Surrey Satellite Technology Ltd
 • Swarm Technologies Inc
 • Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc
 • L3Harris Technologies
 • Sierra Nevada Corporation
 • Gomspace Inc., và các bên khác.

Phân khúc và phân nhánh thị trường bao gồm:

Theo quỹ đạo

 • Nghiêng không cực
 • Cực
 • Đồng bộ mặt trời

Theo người sử dụng

 • Dân sự
 • Chính phủ
 • Thương mại
 • Quân sự

Theo ứng dụng

 • Thông tin liên lạc
 • Quan sát Trái đất
 • Khoa học vũ trụ
 • Hiển thị công nghệ
 • Phát triển công nghệ

Theo thành phần

 • Phần cứng
 • Phần mềm và xử lý dữ liệu
 • Dịch vụ phóng
 • Dịch vụ vũ trụ

Theo loại

 • Vệ tinh nano
 • Vi vệ tinh

Theo ngành

 • Chính phủ
 • Quốc phòng

Tác động của suy thoái kinh tế

Tác động của suy thoái kinh tế kéo dài lên thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh là sự tương tác phức tạp các yếu tố. Trong khi hạn chế ngân sách và trì hoãn có thể là thách thức, thị trường cũng có thể thấy cơ hội tăng trưởng và đổi mới, được thúc đẩy bởi hiệu quả chi phí và tính linh hoạt của các vệ tinh nhỏ hơn. Để có đánh giá chính xác hơn về tình trạng hiện tại của thị trường, rất quan trọng phải tham khảo các nguồn tin cập nhật và báo cáo ngành, vì điều kiện kinh tế và động lực thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Để duy trì sức cạnh tranh trong thời kỳ suy thoái, các công ty trong ngành không gian có thể tập trung vào việc thúc đẩy công nghệ, làm cho vệ tinh hiệu quả và chi phí hơn. Điều này có thể thúc đẩy đổi mới trong công nghệ thu nhỏ, đẩy và xử lý dữ liệu cho vệ tinh nano và vi vệ tinh.

Tìm hiểu thêm về báo cáo tại https://www.snsinsider.com/enquiry/1671

Tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine

Cuộc chiến Nga-Ukraine đã đưa ra cả thách thức và cơ hội đối với thị trường Vệ tinh nano và vi vệ tinh. Trong khi đứt gãy chuỗi cung ứng và bất ổn địa chính trị là thách thức tiềm tàng, nhu cầu tăng về hình ảnh vệ tinh, năng lực quan sát Trái đất được cải thiện và cơ hội tài trợ tiềm năng có thể thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này. Rất quan trọng đối với các bên liên quan trong ngành vệ tinh phải theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Phát triển khu vực chủ chốt

Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã là một nhân tố thống lĩnh trong thị trường Vệ tin