Phương pháp tiếp cận nhóm của Geelong thiết lập các chuẩn mực mới trong sức khỏe tinh thần doanh nghiệp

Lou from The Team Approach

Thống kê gần đây tiết lộ một xu hướng đáng lo ngại: các vấn đề sức khỏe tâm thần đang tốn kém nền kinh tế Úc khoảng 60 tỷ đô la mỗi năm. ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ của Geelong nổi lên như một lực lượng chuyển đổi trong hạnh phúc doanh nghiệp.

Geelong, Victoria 9 tháng 10 năm 2023 – Thống kê gần đây cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: các vấn đề sức khỏe tâm thần đang tốn kém nền kinh tế Úc khoảng 60 tỷ đô la mỗi năm. Khi các doanh nghiệp vật lộn với dịch bệnh thầm lặng này, ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ của Geelong nổi lên như một lực lượng chuyển đổi trong hạnh phúc doanh nghiệp.

Tác động địa phương: Ngọn hải đăng của sự khỏe mạnh ở Geelong

Chỉ riêng ở Geelong, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về sự tham gia của nhân viên và giảm nghỉ ốm đau kể từ khi áp dụng các sáng kiến ​​về sức khỏe toàn diện của ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’. Bằng cách nhắm mục tiêu vào cộng đồng doanh nghiệp địa phương, tổ chức này tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy một cảnh quan chuyên nghiệp khỏe mạnh và năng suất hơn ở Geelong và có khả năng thiết lập tiền lệ cho phần còn lại của Úc.

Chuyển đổi quan điểm: Từ Hỗ trợ sang Chuyển hóa

Lou Lugsdin, nhà lãnh đạo năng động đứng sau ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’, đã biến đổi những gì truyền thống được gọi là Chương trình Hỗ trợ Nhân viên thành một khuôn khổ tích hợp để nâng cao sức khỏe tinh thần và cảm xúc nơi làm việc. Được hướng dẫn bởi câu thần chú “Khi chúng ta chăm sóc người của mình, họ sẽ chăm sóc công việc”, tổ chức nhằm mục đích tạo ra một sự chuyển đổi động đất trong các chuẩn mực sức khỏe tinh thần chuyên nghiệp.

Thích ứng với các Yêu cầu Pháp lý đang Phát triển

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, các nhà tuyển dụng phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt buộc họ phải quản lý chủ động các rủi ro tâm lý xã hội. ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ cung cấp nhiều hơn sự tuân thủ đơn thuần. Đây là người tiên phong, cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ và chiến lược để thúc đẩy các môi trường làm việc lành mạnh về mặt tâm lý.

Giá phải trả khi Bỏ qua Sức khỏe Tinh thần

Hậu quả của việc bỏ qua sức khỏe tinh thần của nhân viên là cả về mặt nhân văn và tài chính – giảm năng suất, làm suy yếu sự gắn kết của nhóm và tăng chi phí y tế. ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ cung cấp cho các doanh nghiệp lập luận thuyết phục để đầu tư vào các chiến lược sức khỏe toàn diện.

Sức khỏe toàn diện: Vượt xa các Chỉ số đơn thuần

Mặc dù tuân thủ pháp lý là điểm khởi đầu cần thiết, ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ có mục tiêu cao hơn: một nền văn hóa doanh nghiệp thấm nhuần cam kết đối với sức khỏe toàn diện. Điều này bao gồm một loạt các chương trình, từ huấn luyện điều hành đến các bài tập xây dựng đội nhóm.

Các chỉ số Quan trọng: Định lượng Hạnh phúc

Bằng cách đánh giá các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, mức độ hài lòng của khách hàng và nghỉ ốm, ‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ chứng minh những lợi ích cụ thể của các chương trình của mình, biến sức khỏe tinh thần thành một tài sản kinh doanh có thể định lượng.

Vạch ra một hướng đi táo bạo phía trước

‘Phương pháp Tiếp cận Nhóm’ không chỉ là một sáng kiến. Đó là một phong trào nền tảng thiết lập các tiền lệ mới trong sức khỏe tinh thần doanh nghiệp, cung cấp một con đường cụ thể để những người khác trong ngành theo đuổi.

https://theteamapproach.com.au

Nguồn: https://www.apsc.gov.au/initiatives-and-programs/aps-professional-streams/aps-hr-professional-stream/aps-hr-professional-news/psychosocial-safety

TheTeam Approach Geelong

Liên hệ Truyền thông

Lou Lugsdin – Phương pháp Tiếp cận Nhóm

info@theteamapproach.com.au

(03) 7043 1010

https://theteamapproach.com.au

Nguồn: Phương pháp Tiếp cận Nhóm