Phát ngôn viên thanh niên Antigua đòi công lý trong vụ kiện tiên phong vì vi phạm hợp đồng

Saint Paul, Antigua và Barbuda Ngày 10 tháng 10 năm 2023 – ANTIGUA VÀ BARBUDA, ngày 9 tháng 10 năm 2023 – Trong một hành động pháp lý mang tính bước ngoặt, Quỹ Tín thác Gia đình Heskey và Searaven Glauben Global, Inc. (Antigua) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại nhiều bị đơn, bao gồm Uniworld Holdings Inc., Uniworld Foundation Org., ông William (“Bill”) Matos, Ngân hàng Dự trữ Quốc tế Vương quốc, Công ty Đầu tư Quốc tế Yida (Antigua), RBVI Limited (Antigua), Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Yida Co., Ltd., Công ty Phát triển Bất động sản Bắc Kinh Qinglong Hồ Hengda, Công ty Đầu tư (Bắc Kinh) YuAn, Wang Zhen, Wu Hongwei, Lux Locations, ông Gao Mingli, “Crista”, “Kim”, VISS Ventures, LLC., và các cá nhân và tổ chức khác, cũng như các dịch giả trước đây của ông Yida.

Joshua, một thanh niên Antigua thế hệ thứ bảy 19 tuổi, và là Thư ký Báo chí Thanh niên, bày tỏ lo ngại về tình hình: “Anh chị em tôi là những người Antigua tự hào tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho thế hệ của chúng tôi. Chúng tôi đòi hỏi sự công bằng trong cách chúng tôi được đối xử, giống như chúng tôi mong đợi những người nước ngoài khác được đối xử khi họ đến đất nước của chúng tôi. Phân biệt đối xử không có chỗ đứng ở Antigua.”

Bối cảnh của Quỹ Tín thác Gia đình Heskey: Quỹ Tín thác Gia đình Heskey có rễ sâu trong lịch sử kinh tế – xã hội và văn hóa của Antigua, kéo dài bảy thế hệ. Quỹ cam kết phát triển cộng đồng và đã cam kết hơn 70% lợi nhuận để hỗ trợ các nguyên nhân khác nhau, bao gồm nghiên cứu ung thư và các sáng kiến tác động xã hội và môi trường.

Tóm tắt cáo buộc: Nguyên đơn cáo buộc một số bị đơn âm mưu, thông đồng, vi phạm hợp đồng, vi phạm thỏa thuận không vòng qua và không tiết lộ, phân biệt chủng tộc, và không thực hiện nghĩa vụ ủy thác. Vụ kiện tìm kiếm các biện pháp khắc phục pháp lý, bao gồm các phán quyết, bồi hoàn phí luật sư, và các biện pháp khắc phục khác.

Tóm tắt các biện pháp khắc phục mà Nguyên đơn tìm kiếm: Các nguyên đơn yêu cầu sự can thiệp của Tòa án để giải quyết các hành vi sai trái và vi phạm bị cáo buộc của các bị đơn. Các biện pháp khắc phục được tìm kiếm bao gồm:

  • Hủy bỏ Lệnh cấm và Thực thi: Nguyên đơn tìm kiếm một lệnh hủy bỏ các lệnh cấm và thực thi hiện có liên quan đến vấn đề Yida và Lux Locations cho đến khi vụ kiện được giải quyết hoàn toàn.
  • Phán quyết 850 triệu đô la Mỹ (USD) chống lại Yida và Matos: Nguyên đơn yêu cầu một phán quyết 850 triệu đô la Mỹ chống lại Yida, Matos và các công ty liên quan của họ để bồi thường cho các cáo buộc vi phạm hợp đồng và thiệt hại liên quan.
  • Hoàn trả Phí Luật sư và Chi phí Chuyên môn: Nguyên đơn tìm kiếm việc hoàn trả tất cả các chi phí pháp lý và chuyên môn phát sinh trong quá trình tranh tụng.
  • Trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ thiệt hại Lợi nhuận bị mất chống lại Yida và Matos: Nguyên đơn tìm kiếm 2,5 tỷ đô la Mỹ bồi thường cho các thiệt hại lợi nhuận bị mất bị cáo buộc do hành động của Yida và Matos và các công ty liên quan của họ.
  • Hoàn trả Chi phí Tòa án: Nguyên đơn yêu cầu hoàn trả tất cả các chi phí liên quan đến các thủ tục pháp lý.
  • Buộc các Bị đơn tham gia Trọng tài ràng buộc: Ngoài ra, Nguyên đơn dự định yêu cầu Tòa án buộc các Bị đơn tham gia trọng tài ràng buộc để giải quyết các tranh chấp phù hợp với các thỏa thuận trọng tài áp dụng.

Trình bày Bằng chứng: Nguyên đơn dự định trình bày bằng chứng đáng kể, bao gồm hơn hai năm dữ liệu kỹ thuật số và các tài liệu khác, để chứng minh vụ kiện của họ. Ngoài ra, họ chờ đợi phản hồi từ những người cùng mưu chưa rõ tên trước khi tiến hành thêm việc bổ sung những người cùng mưu chưa rõ tên khác làm bị đơn.

Sự ủng hộ từ những người hưởng lợi: Simaya, một trong những người hưởng lợi ở tuổi 17, nhấn mạnh: “Tôi muốn thấy người Antigua giữ quyền kiểm soát đất đai của chính họ.” Sierra, 15 tuổi, bổ sung: “Tôi lo lắng rằng vài năm tới, những người Antigua trẻ tuổi như tôi sẽ không còn gì để tận hưởng, không có đất đai, không có bãi biển, không có công việc, không có gì nếu chúng tôi không chiến đấu cho những gì chúng tôi có.” Darious, ủng hộ anh chị em của mình, tuyên bố: “Chúng tôi đã mất nông nghiệp, trồng trọt và tình yêu thương đối với những người Antigua khác, chúng tôi bị chia rẽ, và khi chúng tôi bị chia rẽ, những người khác sẽ chinh phục chúng tôi! Chúng ta phải đoàn kết, nếu không chúng ta sẽ mất tất cả và trở thành nô lệ, không thể trả hóa đơn trong khi những người khác buộc chúng ta phải làm việc với mức lương thấp và nô lệ mới.”

Về vụ kiện: Vụ kiện mang tính bước ngoặt này ở Antigua và Barbuda giải quyết các tranh chấp hợp đồng, phân biệt đối xử và vấn đề nghĩa vụ ủy thác. Nó nhấn mạnh cam kết của nguyên đơn trong việc tìm kiếm công lý và sự công bằng trong các giao dịch kinh doanh.

Đọc thêm về Quỹ Tín thác Gia đình Heskey: www.heskeyfamilytrust.com

Liên hệ Truyền thông

Quỹ Tín thác Gia đình Heskey

admin@heskeyfamilytrust.com

The Boathouse, Dockyard Drive

About Us

Nguồn: Quỹ Tín thác Gia đình Heskey